Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet

Är du bra på att se helheten och snabbt sätta dig in i komplexa frågor? Är du kvalitetsmedveten och omdömesgill? Då kan det vara dig vi söker till rollen som handläggare med ansvar för frågor som rör folkhälsopolitik och särskilt psykisk hälsa-området. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare hos oss kommer dina huvudsakliga uppgifter att handla om att ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör folkhälsopolitiken och särskilt inom psykisk hälsa-området. Du kommer att följa och utveckla området vilket kan inkludera regeringsuppdrag och överenskommelser samt att medverka i lagstiftningsarbete - tex genom att vara expert/sakkunnig i pågående utredningar och att bidra i arbete med att ta fram propositioner, förordningar, och departementsskrivelser (DS). Du kommer också att delta i och initiera departementsövergripande samarbete inom psykisk hälsa-området samt vara delaktig i EU-samarbete och internationellt samarbete i frågor inom området. Arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna, samt arbete i budgetrelaterade frågor som rör folkhälsa inklusive psykisk hälsa ingår också.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en avslutad akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete från Regeringskansliet, myndighet, länsstyrelse, region eller kommun. Erfarenhet av frågor som rör folkhälsa eller psykisk hälsa-området är meriterande. Kunskap om lagstiftning och annan styrning inom folkhälsopolitiska området är meriterande liksom kunskap om lagstiftning och annan styrning inom psykisk hälsa-området. Kunskap om processerna inom WHO och andra internationella processer är också meriterande. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Dina egenskaper
Som person är du omdömesgill och strukturerad och har förmåga att leverera med god kvalitet under tidspress. Du kan ta egna initiativ och snabbt sätta dig in i och analysera komplexa frågeställningar och fatta snabba beslut. Arbetet kräver att du har mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bidra med kunskap och lösningar både i egna processer och i processer som drivs av andra delar av Regeringskansliet. Det är viktigt att du trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med snabba beställningar med kort leveranstid.

Arbetet förutsätter en god förståelse för kraven på arbete i en politiskt styrd verksamhet och förståelse för Regeringskansliets roll och funktion. 

Övrigt
Tidsbegränsad anställning till och med den 30 november 2021. Det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning.

Tillträde snarast.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Elisabet Aldenberg som är gruppchef på 08-405 30 01 eller Torkel Nyman som är enhetschef, på 08-405 15 47. Du är också välkommen att kontakta personalspecialist Fredrik Sydstrand på 08-405 33 89. Fackliga kontaktpersoner är Håkan Nyman för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 augusti 2020. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden. 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Socialdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner, samt premiepensionssystemet.