Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Pretoria
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med operativ säkerhet och säkerhetsplanering i utmanande miljöer. Är du intresserad av tjänstgöring med placering på Sveriges ambassad i Pretoria och ha regionalt ansvar för utrikesförvaltningens säkerhetsarbete i delar av södra Afrika?

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Sveriges ambassad i Pretoria, Sydafrika, har fokus på utrikes- och säkerhetspolitik, främjande och utvecklingssamarbete samt konsulära och migrationsrelaterade arbetsuppgifter. Läs om ambassadens verksamhet på www.swedenabroad.com.

Som utsänd säkerhetsrådgivare består din huvudsakliga arbetsuppgift av att möjliggöra utlandsmyndigheternas verksamhet och svensk närvaro i de länder som ingår i uppdraget genom ett både operativt och strategiskt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. I detta ingår att inhämta och analysera säkerhetsinformation, genomföra säkerhetsriskanalyser och föreslå riskreducerande åtgärder för utlandsmyndigheternas verksamhet. Även säkerhetsplanering inför fältresor och inkommande besök från Sverige är centralt.

Sveriges ambassader i Maputo, Moçambique och Harare, Zimbabwe ingår också i tjänstens säkerhetssansvar. Tjänsten är ny varför tjänstens exakta innehåll är under utformning. Det regionala landansvaret kan också komma att förändras beroende på säkerhetsläget i regionen.

Arbetet innebär många kontakter externt och internt. God social förmåga, kommunikation och pedagogik är därför viktiga inslag i rollen. Kontaktskapande och nära samverkan med både värdländernas myndigheter och internationella partners ingår i uppdraget. Du kommer att arbeta i nära dialog med Utrikesdepartementets säkerhetsenhet i Stockholm.

Din bakgrund
Vi söker dig med flera års erfarenhet av operativt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Du har tidigare ansvarat för säkerhetsplanering och genomförandet av riskreducerande åtgärder vid fältresor, personskydd, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och tillfälliga projekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom utrikesförvaltningen eller EU, FN eller någon internationell icke-statlig organisation i säkerhetsbefattning. Erfarenhet av arbete i Afrika är en merit.

Dina egenskaper
Som säkerhetsrådgivare på en utlandsmyndighet krävs att du är självständig, lyhörd, samarbetsvillig och uthållig. Du driver själv ditt arbete framåt, tar egna initiativ och utvärderar löpande myndighetens åtgärder i nära samarbete med myndighetschefen, så att de är väl anpassade till situationen. Du har förmåga att vägleda samtliga medarbetare vid utlandsmyndigheterna inom ditt ansvarsområde i frågor som rör både säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Gott omdöme är en central egenskap och du gör medvetna och omdömesgilla avvägningar mellan säkerhetens och verksamhetens behov. Du följer Utrikesdepartementets etiska riktlinjer och är en god företrädare för Sverige.

Övrigt
Tillträde augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning i tre år. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare och viss utbildning måste genomföras i Sverige före tillträde.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta biträdande chef på UD SÄK Magnus Collett 08-405 10 00 alt personalplanerare Margareta Brisman margareta.brisman@gov.se. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 18 april 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.