Rättssekretariatet, Försvarsdepartementet
Har du erfarenhet av lagstiftningsarbete i Regeringskansliet? Är du en skicklig jurist som har förmågan att leda projekt? Vi erbjuder ett intressant och varierande arbete med politiskt prioriterade frågor och stort eget ansvar.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Försvarsdepartementet ansvarar även för den militära materielförsörjningen, bi- och multilaterala försvars- och materielsamarbeten, internationella insatser och försvarsunderrättelseverksamhet. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen och riksdagen fattat beslut om att totalförsvaret ska stärkas. Detta kommer att påverka många samhällsområden. Sveriges  medlemskap i försvarsalliansen Nato har också en stor inverkan på Försvarsdepartementets ansvarsområde.

Som erfaren jurist på Rättssekretariatet, Försvarsdepartementet, arbetar du med juridiska frågor inom hela departementets ansvarsområde. Du kan få ansvar för lagstiftningsprojekt, EU-förhandlingar och samverkan inom utpekade sakområden. Som huvudman samarbetar du nära flera handläggare och ansvarar för arbetet med att ta fram kommittédirektiv, promemorior, lagrådsremisser, propositioner och författningstexter. Du ansvarar för ärendenas planering och kvalitet och att ärendena bereds och förankras med berörda departement, med chefstjänstemannen och med den politiska ledningen. Det krävs ofta snabba ställningstaganden i dagsaktuella frågor och du bör vara beredd på det oförutsedda.

Rättssekretariatet består för närvarande av 25 medarbetare. Rättssekretariatet ansvarar bland annat för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, propositioner och annat författningsarbete, samt för frågor om författningsberedskap, folkrätt, internationell humanitär rätt, ärenden om utlämnande av allmänna handlingar och samordning av delningar från andra departement. Sekretariatet ger råd i rättsliga frågor till departementsledningen och till andra enheter och deltar i de andra enheternas arbete med internationella överenskommelser.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du har gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete från Regeringskansliet och är en van verksamhetsföreträdare. Erfarenhet av huvudmannaskap för lagstiftningsarbete från Regeringskansliet och erfarenhet inom Försvarsdepartementets ansvarsområden är meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas i din roll krävs det att din samarbetsförmåga är mycket god då du dagligen samverkar med och arbetsleder andra medarbetare på enheten. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. I en omvärldsstyrd vardag hos oss förväntas du kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer höga krav på din flexibilitet och förmåga att även under tidspress arbeta noggrant. Ditt goda omdöme, din goda analytiska förmåga och förmågan att kunna bidra till framgångsrika samarbeten på alla nivåer är talande för dig. Du har god språklig förmåga i både tal och skrift och lägger stor vikt vid de krav på kvalitet som ställs. Mot bakgrund av att våra frågor ofta har internationell anknytning behöver du utöver svenska också kunna arbeta obehindrat på engelska. Du behöver också ha ett högt säkerhetsmedvetande. 

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Samuel Rudvall som är enhetschef eller Klara Lidman Kittel, biträdande enhetschef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Jennifer Hill. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlstedt för Saco. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 april 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.