Rättssekretariatet, Försvarsdepartementet
Är du en skicklig jurist som vill arbeta med rättsliga frågor i centrum för den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen? Vi erbjuder ett utmanande och meningsfullt arbete där du bidrar till utvecklingen av det militära och civila försvaret av Sverige. Hos oss får du omväxlande, intressanta och komplexa uppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera juridisk expertkunskap med förståelse för den helhet du verkar i. Vi söker nu flera rättssakkunniga till Rättssekretariatet.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Försvarsdepartementet ansvarar även för den militära materielförsörjningen, bi- och multilaterala försvars- och materielsamarbeten, internationella insatser och försvarsunderrättelseverksamhet. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen och riksdagen fattat beslut om att totalförsvaret ska stärkas. Detta kommer att påverka många samhällsområden. Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato har också en stor inverkan på Försvarsdepartementets ansvarsområde.

Som rättssakkunnig arbetar du med juridiska frågor inom hela departementets ansvarsområde. I det ingår författningsarbete, bl.a. att ta fram promemorior, lagrådsremisser, propositioner och författningstext samt att delta i offentliga utredningar. I arbetet ingår även att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till den politiska ledningen och övriga delar av departementet. Utöver svensk nationell rätt arbetar Rättssekretariatet med folkrättsliga frågor, främst med den internationella humanitära rätten, samt med EU-rätt. Rättssekretariatet deltar även i departementets arbete med förhandlingar av internationella överenskommelser och i övrigt samarbeten med andra stater och organisationer. Sveriges medlemskap i försvarsalliansen Nato innebär ett ökat fokus på dessa frågor. Arbetet ställer höga krav på juridisk skicklighet och förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation. Arbetet är självständigt, men kännetecknas även av mycket samarbete inom sekretariatet, med de övriga enheterna och med andra departement. Du kommer att arbeta med professionella och kunniga kollegor med fokus på problemlösning och leverans, tidvis i högt tempo.

Rättssekretariatet består för närvarande av 25 medarbetare. Rättssekretariatet ansvarar bland annat för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, propositioner och annat författningsarbete, samt för frågor om författningsberedskap, folkrätt, internationell humanitär rätt, ärenden om utlämnande av allmänna handlingar och samordning av delningar från andra departement. Sekretariatet ger råd i rättsliga frågor till departementsledningen och till andra enheter och deltar i de andra enheternas arbete med internationella överenskommelser.

Läs mer om vårt arbete här: www.regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Det är meriterande att du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och om du har arbetet med frågor inom departementets ansvarsområde.

Dina egenskaper
Som person har du hög integritet kombinerad med god kommunikationsförmåga. Du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad, noggrann och flexibel. Du har vidare ett gott omdöme, en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du har också ett problemlösande arbetssätt och kan snabbt sätta dig in i komplexa juridiska frågeställningar samt sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Ibland bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket ställer krav på förmåga att arbeta självständigt inom givna tidsramar med bibehållen effektivitet och kvalitet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Försvarsdepartementet erbjuder flera tidsbegränsade förordnanden mellan ett och sex år.

Vänligen bifoga betyg och intyg från juridiska studier och relevant arbete i din ansökan.

För anställning i Försvarsdepartementet krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Samuel Rudvall som är enhetschef, på 08-405 44 34. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Jennifer Hill på 08-405 55 17. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via växeln 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 april 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap.