Klimat- och näringslivsdepartementet
Är du samhällsintresserad och vill utföra ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som utredningssekreterare i kommande utredningar inom Klimat- och näringslivsdepartementets ansvarsområden som inkluderar klimat-, miljö-, energi- och näringslivsfrågor. Vi kan erbjuda en självständig roll i händelsernas centrum med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Regeringen kan tillsätta statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller område. Utredningarnas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Uppdraget ges till en kommitté eller en person, särskild utredare. Kommittéförordningen (1998:1474) sätter ramarna för utredningens arbete. En utredning är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

Som utredningssekreterare arbetar du aktivt i utredningen tillsammans med kommittén eller den särskilde utredaren samt eventuella andra sekreterare. Uppgifterna innebär bl.a. att du samlar in, och sammanställer material i samråd med den ansvariga utredaren. Du hjälper till med att driva arbetet framåt samt bistår med den rättsliga, ekonomiska eller tekniska analys och det arbete som behövs för att fullgöra utredningens uppdrag. En viktig och omfattande del av ditt arbete i utredningen består i att formulera överväganden och författningsförslag och att analysera konsekvenserna av dessa förslag. Det är vanligt förekommande att det i arbetsuppgifterna ingår att arrangera vissa möten och olika typer av workshops med sakkunniga eller intressenter.

Vill du läsa mer om tidigare och pågående utredningar och kommittéer kan du göra det på www.sou.gov.se och på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som är kvalificerad jurist eller har annan högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer är relevant för utredningen. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller erfarenhet från lagstiftningsarbete i Regeringskansliet.

Dina egenskaper
Som person har du en förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt mot uppställda mål. Du har god samarbetsförmåga och utför ditt arbete med mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Arbetet ställer stora krav på din analytiska förmåga och du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och samordna olika intressen. Vidare har du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Övrigt
Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping.

I det fall befattningen är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste då vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om vad ett uppdrag som utredningssekreterare innebär och vad vi erbjuder, kontakta Alexandra Venander på 08-405 89 50. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Lena Samuelsson på 08-405 41 42. 

Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 april 2024. Vi går igenom ansökningarna löpande och behåller din intresseanmälan under 6 månader. Vi kontaktar dig om din erfarenhet och sakkunskap matchar något av uppdragen i Klimat- och näringslivsdepartementets utredningar.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.

 

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.