Säkerhetsenheten, Utrikesdepartementet
Vill du bidra till att stärka säkerheten för Sveriges utlandsmyndigheter och skapa trygga arbetsförhållanden för våra diplomater i utlandet?

Din arbetsdag: Att möjliggöra Sveriges närvaro i en osäker omvärld
UD:s säkerhetsenhet följer det globala säkerhetsläget och bedriver ett systematiskt arbete för att öka säkerheten för Sveriges drygt ett hundra ambassader, generalkonsulat och delegationer runt om i världen.

Som säkerhetshandläggare utformar och bereder du föreskrifter, vägledningar och rutiner för säkerhet och säkerhetsskydd i utrikesförvaltningen. Arbetet sker i samverkan med andra delar av UD och Regeringskansliet. I uppdraget ingår att löpande analysera säkerhetssituationen och föreslå riskreducerande åtgärder avseende t.ex. fysiskt skydd, personlig säkerhet, IT- och informationssäkerhet. Arbetet sker både i Stockholm och genom kontaktbesök vid olika utlandsmyndigheter.

Din bakgrund
Du har relevant akademisk eller militär/polisiär utbildning och gedigen kunskap om säkerhetsskyddsanalyser och planering av riskreducerande åtgärder. Du har arbetat inom Regeringskansliet eller vid en annan myndighet med kvalificerade skyddsvärden. Du har dokumenterad erfarenhet av handläggning av frågor som rör fysisk säkerhet, personlig säkerhet, informationssäkerhet eller fältsäkerhet.

Dina egenskaper
Som säkerhetshetshandläggare är du både analytisk och praktisk. Du håller många bollar i luften samtidigt och driver själv ditt arbete framåt. Gott omdöme är en central egenskap och du gör medvetna och kloka avvägningar mellan säkerhetens krav och verksamhetens behov. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Tjänsten förutsätter mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Övrigt
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är tidsbegränsad till den 14 augusti 2026. Det kan ev. bli möjlighet till förlängning. Du som söker förutsätts ha möjlighet att regelbundet företa tjänsteresor och kontaktbesök till svenska utlandsmyndigheter, inklusive på platser med mycket höga säkerhetshot. Beredskapstjänstgöring ingår. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan erbjudande om anställning ges. Svenskt medborgarskap är ett krav. Regeringskansliet tillämpar sex månaders provanställning. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Är du intresserad?
Registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg ReachMee tillsammans med relevanta meriter. Ett kort personligt brev ska bifogas intresseanmälan.

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Erika Ferrer eller biträdande enhetschef Magnus Collett på 08-405 10 00. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Kristina Östergren på 08-405 42 28. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (TCO), nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 april 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.