Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet

Har du erfarenhet kvalificerade eller utredande arbetsuppgifter inom pensionsområdet? Inom socialförsäkringens område pågår intensivt arbete i flera delar och vi söker nu förstärkning.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som anställd på Socialförsäkringsenheten bidrar du till enhetens arbete med att utveckla och förvalta socialförsäkringen - ett område under ständig förändring som samspelar och anpassas till både nationella och internationella omvärldsfaktorer.

Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är framtagande av lagstiftningsprodukter, frågor kopplade till myndighetsstyrning av bland annat Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden, framtagande av underlag och analyser till den politiska ledningen, budgetarbete och andra löpande arbetsuppgifter.

Arbetet sker i högt tempo och är i hög grad problemlösningsfokuserat. Det sker även i nära dialog med såväl departementets ledning som med andra enheter, departement, myndigheter och organisationer. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över socialförsäkringens olika områden. Huvudfokus kommer att ligga på frågor som rör pensionsområdet, men även frågor inom myndighetsstyrning samt vissa internationella, främst europeiska, socialförsäkringsfrågor kan komma ingå i arbetsuppgifterna.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Vi söker dig som har akademisk examen i statsvetenskap, juridik eller ekonomi, alternativt har du en motsvarande examen som vi bedömer vara relevant. Du har erfarenhet av kvalificerade handläggande eller utredande uppgifter inom pensionsområdet, samt erfarenhet av att arbeta fram högkvalitativa skriftliga underlag och hålla stringenta muntliga föredragningar som anpassats till mottagaren. Vidare har du kunskap om svensk statsförvaltning, samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Det är meriterande om du har arbetat med myndighetsstyrning och budgetprocessen i Regeringskansliet, samt annat arbete i Regeringskansliet eller myndighet. Kunskap om socialförsäkringen, dess regelverk, förmåner och administration är också meriterande.

Dina egenskaper

För att trivas i rollen som handläggare på Socialförsäkringsenheten behöver du självständigt kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och ta ansvar för att hålla såväl korta deadlines som att driva långsiktiga processer framåt. Vi söker personer med gott omdöme och hög integritet som är initiativrika och samarbetsinriktade. Du har förmåga att knyta och utveckla kontakter. Du är analytisk och kan sammanställa och dra slutsatser utifrån omfattande och komplexa underlag. Du får vara beredd på det oförutsedda och du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer höga krav på din flexibilitet.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som innebär att du med dina förmågor kompletterar och fungerar väl på enheten. En väsentlig egenskap är att kunna behärska både detaljer och helhet och att utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt informativt kunna förklara och förmedla komplexa frågor. Så även i extern kommunikation.

Övrigt

Vi erbjuder tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning och tillsätts så fort som möjligt.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Therese Karlberg på telefonnummer; 08-405 53 76. Du kan även kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Kristoffer Lundberg för ST och Pia Fagerström för SACO. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 april.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.