Har du flerårig erfarenhet av juridiskt arbete eller utbildningsfrågor? Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som utredningssekreterare med juridiska frågor eller sakfrågor i utredningar för Utbildningsdepartementet. Vi kan erbjuda en självständig roll där du får bidra till samhällsutvecklingen.

Arbetsuppgifter
Regeringen kan tillsätta kommittéer eller särskilda utredare (utredningar) för att utreda en särskild fråga eller ett frågeområde. Utredningarnas uppdrag ges i form av kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. En utredning är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

I rollen som utredningssekreterare kommer du att arbeta med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens arbete. Ditt huvuduppdrag som utredningssekreterare är att arbeta aktivt i utredningen och ansvara tillsammans med utredaren för att driva arbetet framåt. Uppgifterna innebär bland annat att du, i samråd med utredaren, samlar in och sammanställer material samt tar fram motivering och konsekvenser av utredningens förslag. Arbetet innefattar också att presentera de underlag och analyser som tagits fram, föra protokoll och delta aktivt i diskussionerna vid utredningens sammanträden. Som jurist i en utredning kommer du därutöver som huvuduppgift ansvara för den juridiska analysen, det rättsliga arbetet i övrigt och ta fram författningsförslag.

Vill du läsa mer om tidigare och pågående utredningar och kommittéer kan du göra det på www.sou.gov.se och på www.regeringen.se.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är jurist och har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vi ser gärna att du är assessor eller har arbetat i en statlig utredning tidigare. Vi söker även utredningssekreterare med sakkunskap och som har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller pedagogisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av arbete inom någon eller några av skolformerna inom skolväsendet, högre utbildning eller andra utbildningsformer. Vi söker även personer med kunskap inom kommunal ekonomi. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av utredningsarbete, t.ex. från tidigare statliga utredningar eller från myndighet.

Som person har du förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt mot uppställda mål. Du har inga problem med att arbeta självständigt och har även en god förmåga att samarbeta med andra, att låta andra komma till tals och att på ett prestigelöst sätt hitta kompromisser som leder arbetet framåt. Arbetet ställer krav på både din analytiska och kreativa förmåga. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och samordna olika intressen. Du är kvalitetsmedveten och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.

Övrigt

Flera utredningar planeras och kommer att tillsättas framöver och vi ser ett behov av ett flertal utredningssekreterare. 

Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet. Det är flera utredningar som kommer att tillsättas varför det också finns behov av flera utredningssekreterare. Tidpunkt och omfattning för anställning kan variera mellan utredningar.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm. Det kan i vissa fall finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg och Jönköping.

Notera att detta är en intresseanmälan och inte en utlysning av en specifik roll. Vi behåller ansökningarna och kontaktar dig om behov av sekreterare uppstår, och där vi ser att din profil stämmer för det aktuella uppdraget.

För vissa utredningar genomförs en säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Tina Pettersson biträdande enhetschef på Skolenheten på telefon 08-405 21 81, Hampus Strömberg biträdande enhetschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten på telefon 08-405 18 92 eller Bente Björk biträdande enhetschef på Universitets- och högskoleenheten på telefon 08-405 35 79. Fackliga kontaktpersoner är Karin Flemström för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 april 2024. OBS - Utredningarna bemannas löpande – vänta inte med att söka!

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.