Justitiedepartementet
Är du samhällsintresserad och vill utföra ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling? Stimuleras du av omväxlande och intressanta uppgifter som ställer krav på din förmåga att hitta väl avvägda lösningar på svåra problem även när underlaget är komplext? Vi söker dig som är assessor och som är intresserad av att arbeta som utredningssekreterare i kommande utredningar. Vi kan erbjuda en självständig roll i händelsernas centrum med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

Som utredningssekreterare arbetar du aktivt i utredningen, det vill säga att du är "motorn som får bilen att rulla". Uppgifterna innebär bl.a. att du samlar in och sammanställer material i samråd med den ansvarige utredaren, arbetar tillsammans med eventuellt andra sekreterare i utredningen, hjälper till med att driva arbetet framåt samt bistår med den juridiska analys och det rättsliga arbete i övrigt som krävs. En viktig och omfattande del av ditt arbete består också av att formulera övervägandena i utredningen.

Vill du läsa mer om tidigare och pågående utredningar och kommittéer kan du göra det på www.sou.gov.se och på regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som är assessor i grunden eller har annan högskole- eller universitetsexamen och du får gärna ha tidigare erfarenhet av utredningsarbete och/eller erfarenhet från lagstiftningsarbete i Regeringskansliet.

Dina egenskaper
Som person besitter du förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt mot uppställda mål. Du har god samarbetsförmåga och utför ditt arbete med mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Arbetet ställer krav på din analytiska förmåga och du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och samordna olika intressen. Vidare har du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Övrigt
Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping.

I det fall befattningen är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste då vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om vad ett uppdrag som utredningssekreterare innebär och vad vi erbjuder, kontakta Jesper Frend Öfors som är HR-administratör. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 april 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

-