Vill du använda dina akademiska kunskaper, arbetserfarenhet och ditt stora intresse för samhällsfrågor genom att arbeta inom ramen för det statliga utredningsväsendet, Statens Offentliga Utredningar, SOU? I arbetet kommer du att möta utvecklande utmaningar, bidra till samhällsutvecklingen och samarbeta med högt kvalificerade medarbetare.

Just nu har Socialförsäkringsenheten på Socialdepartementet ett behov av flera utredningssekreterare inom flera av enhetens ansvarsområden för kommande utredningar. Socialförsäkringsenheten ansvarar för ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Socialförsäkringsområdet omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Arbetsuppgifter
Regeringen tillsätter kommittéer (statliga utredningar, SoU) och även bokstavsutredningar för att utreda särskilda frågor eller frågeområden. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv som beslutas av regeringen. Direktivet innehåller information om utredningens uppdrag och dess avgränsningar. Utredningsuppdraget handlar ofta om att sammanställa fakta, analysera och lägga fram förslag.

Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Resultatet kallas betänkande och publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU

En utredning kan även ske i en så kallad bokstavsutredning. En bokstavsutredning biträder Regeringskansliet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av en bokstavsutrednings uppdrag redovisas i en departementspromemoria som ofta publiceras i departementsserien, Ds. Som utredningssekreterare ska du bistå den särskilda utredaren med nödvändig specialistkompetens i arbetet med uppdraget.

En utredningssekreterare arbetar med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens uppdrag. I utredningsarbetet ingår att göra analyser och konsekvensbeskrivningar av de förslag som övervägs och att utforma författningsförslag. Även EU-rättsliga analyser och konsekvensanalyser ingår i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en kvalificerad akademisk bakgrund och yrkeserfarenhet från socialförsäkringsområdet, exempelvis som jurist, statsvetare eller nationalekonom. Vad gäller juridisk kompetens så söker vi främst hovrätts- eller kammarrättsassessor eller den som har erfarenhet av annat likvärdigt kvalificerat juridiskt arbete. Det är meriterande med erfarenhet av lagstiftningsarbete, arbete i Regeringskansliet eller på myndighet, erfarenhet av arbete med socialförsäkringsfrågor eller tidigare erfarenhet av arbete i det offentliga utredningsväsendet.

Dina egenskaper
Som person har du förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt mot uppställda mål. Du har god samarbetsförmåga och utför ditt arbete med mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Arbetet ställer krav på din analytiska förmåga och att du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och samordna olika intressen. Du är en mycket skicklig utredare och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Övrigt
Flera utredningar planeras och kommer att tillsättas framöver och vi ser ett behov av ett flertal utredningssekreterare. 

Utredningsområden som är av särskilt intresse i närtid är:

  • kontrollarbete och arbete mot välfärdsbrottslighet
  • effektivisering och digitalisering av statsförvaltningen där vi söker erfarenhet av kravställning och/eller erfarenhet av att arbeta med genomförande av större IT projekt på en myndighet.
  • pensionssystemets finansiering

Tidpunkt och omfattning för anställning kan variera mellan utredningar.

Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (Specialistavtalet) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Therese Karlberg som är enhetschef, på 08-405 53 76. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Linnea Eriksson, på 08-405 37 73. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för SACO och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 december. OBS - Utredningarna bemannas löpande – vänta inte med att söka!

-