Utredningssekreterare till översyn av jordförvärvslagen
Regeringen tillsätter nu utredningen Översyn av jordförvärvslagen i syfte att främja sysselsättning och boende på landsbygden samt underlätta för ägarskiften i jordbruksföretag.

En särskild utredare har fått i uppdrag att se över jordförvärvslagen (1979:230) och ta ställning till behovet av ändringar i lagen för att underlätta för företagsutveckling, kapitalförsörjning för investeringar och ägarskiften inom jordbruket. Syftet med översynen är att förbättra förutsättningarna för aktivt brukande av jordbruksmarken och därigenom för sysselsättning och bosättning på landsbygden.

Utredaren ska bl.a. bedöma om investeringsintensiva jordbruksföretag som bedrivs i aktiebolagsform bör kunna ges tillstånd att förvärva viss jordbruksmark. Utredaren ska vidare, om det bedöms möjligt, lämna förslag som innebär att förvärv genom testamente omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen samt analysera och anpassa bestämmelserna om tillstånd till förvärv av lantbruksegendom i glesbygd till dagens förhållanden. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. 

Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket - Regeringen.se

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet söker därför två hovrätts- eller kammarrättsassessorer assessorer och en jordbruksexpert som är intresserade av att arbeta som utredningssekreterare i utredningen. Utredningens startdatum är den 1 januari 2024.

Arbetsuppgifter 
I rollen som utredningssekreterare kommer du att arbeta med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är assessor i hovrätt eller kammarrätt, eller har motsvarande kvalifikationer. Du behöver ha bred juridisk kompetens och ha förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Vidare är dina kunskaper i engelska goda.

Vi söker även en jordbruksexpert med god kännedom om jordbrukets struktur och förhållanden, företrädesvis med bakgrund som agronom eller lantmästare. Företagsekonomiska kunskaper är meriterande.

Har du erfarenhet från arbete som utredningssekreterare är det meriterande. Detsamma gäller om du har erfarenhet av juridiskt arbete inom Regeringskansliet eller annan myndighet med verksamhet inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementets ansvarsområde.

Du behöver ha mycket god stilistisk förmåga, mycket gott omdöme samt mycket god samarbetsförmåga. Du behöver också vara flexibel, noggrann och ha förmåga att arbeta effektivt och självständig.

Övrigt
Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta chefen för enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande Tobias Olsson. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Malin Edström. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving, Saco, och Anne-Charlotte Gramén, ST. Alla nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 december 2023.

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter
ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.