Gruppen för internationell civilrätt, Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (KC), Utrikesdepartementet
Är du intresserad av att arbeta med internationella civil- och familjerättsliga ärenden, särskilt olovligt bortförda barn och internationella ”barnskyddsärenden”, men också frågor om faderskap, vigslar, adoption mm? KC fullgör uppgiften att vara svensk centralmyndighet för 1980 års Haagkonvention om bortförda barn, 1996 års Haagkonvention om skydd för barn och den s.k. Bryssel II-förordningen. Gruppen hanterar även andra internationellt civilrättsliga ärenden och frågor. En stor del av arbetet går ut på att i enskilda ärenden navigera mellan de internationella regelverken och nationell lagstiftning samt vara lyhörd för de grundläggande principer och värderingar som styr det konsulära arbetet.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I arbetsuppgifterna ingår handläggaransvar för barnbortförandeärenden såväl till som från Sverige, inom ramen för gällande konventioner. Även handläggning av ”barnskyddsärenden” enligt den s.k. Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention ingår. Arbetet omfattar vidare att utgöra stöd till svenska utlandsmyndigheter samt besvara frågor och förmedla information till allmänheten och yrkesverksamma inom området internationell civil- och familjerätt, t.ex. faderskap, vigsel och adoption.

Arbetet är utåtriktat till sin karaktär och innebär många kontakter med andra länders ministerier och myndigheter men också med aktörer i Sverige, t.ex. advokater, enskilda (däribland föräldrar som befinner sig i utsatta situationer), domstolar och sociala myndigheter. Arbetet inkluderar undervisning och deltagande i kurser och seminarier, både nationellt och internationellt.

Samtliga medarbetare på KC kan vid behov ingå i enhetens krisorganisation och få tillfälligt förändrade uppgifter.

Din bakgrund
Du är jurist, gärna med inriktning och/eller erfarenhet av internationell privaträtt. Du har kunskap och/eller erfarenhet av den typ av ärenden och frågor som hanteras på gruppen, t.ex. som ombud, från regeringskansliet, domstol eller kommun. Du är väl bekant med begrepp som behörighet, hemvist, erkännande och verkställighet. Erfarenhet av kommunala barn- och ungdomsfrågor/socialrätt med inriktning på barn är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete inom statlig eller kommunal förvaltning.

Givet att arbetet i stor utsträckning innebär internationella kontakter krävs mycket goda språkkunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande.

Dina egenskaper
Analytisk förmåga och gott omdöme är, liksom god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, nödvändiga för tjänsten. Samarbetsförmåga och flexibilitet är andra egenskaper vi värdesätter högt.

Det är viktigt att du är bekväm i att prata med människor i svåra situationer. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlighet och förmåga att bemöta människor. Du har också en fallenhet för att utbilda, både i små och stora sammanhang.

Övrigt
Tillträde efter överenskommelse. Vi erbjuder ett vikariat på ca 1,5 år med tillträde i början av 2024, under förutsättning att nuvarande befattningsinnehavare går vidare till annan tjänst.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Erica Neiglick, gruppchef på KCs grupp för internationell civilrätt, 08-405 14 55. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Ulrika Ryberg på 08-405 29 50. De fackliga representanterna för UPF (Saco) och ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 3 december 2023.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.