Strukturenheten, Budgetavdelningen, Finansdepartementet

Är du jurist och har ett stort intresse för samhället och praktisk problemlösning? Vill du bidra till att underlätta och stärka informationsutbytet mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor för att förhindra felaktiga utbetalningar? Tycker du det är intressant med dataskydds- och sekretessfrågor? Då kan vi erbjuda en spännande tjänst på Finansdepartementets budgetavdelning. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Att jobba på Finansdepartementets budgetavdelning innebär att arbeta med frågor som rör hela den offentliga sektorn. Budgetavdelningen har en central roll i Regeringskansliet och verkar bl.a. för att de offentliga medlen används så bra som möjligt. Uppdraget för FUT-gruppen på Budgetavdelningen är att främja och stärka samordningen inom Regeringskansliet av arbetet med att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen.

Vi söker två nya juristmedarbetare till FUT-gruppen som vill delta i arbetet med ett lagstiftningsprojekt (utformande av lagrådsremiss och proposition, samt tillhörande förordningsarbete) avseende förslag för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. Förslagen tar sin utgångspunkt i behovet av att stärka myndigheternas, kommunernas och arbetslöshetskassornas möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar och motarbeta arbetslivskriminalitet. Lagstiftningsarbetet bygger på de förslag som lämnats i promemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13).

Dina arbetsuppgifter innefattar bl.a. att hantera remissinstansernas synpunkter och att arbeta med författningsförslag och motiveringar till förslagen utifrån det underlag som promemorian och remissvaren utgör. De förslag som ska beredas gäller i huvudsak dataskydds- och sekretessfrågor, varför erfarenhet inom dessa områden är meriterande. Även annat författningsrelaterat arbete inom området felaktiga utbetalningar och bidragsbrott kan bli aktuellt.  

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se

Din bakgrund
Du har en juristexamen och det är meriterande om du har en domarutbildning. Det är även meriterande med erfarenhet från arbete i Regeringskansliet, lagstiftningsarbete samt författningsarbete rörande felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Även kunskap inom dataskydds- och sekretessfrågor ses som meriterande. 

Dina egenskaper
Du har en god kommunikationsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Du har en förmåga att arbeta mot korta deadlines under tidvis högt tempo och sätter dig snabbt in i komplexa frågeställningar. Din analytiska förmåga är mycket god och du trivs med problemlösning. Du har ett gott omdöme i ditt arbete, hög integritet och har lätt för att samarbeta.

Övrigt
Två tidsbegränsade anställningar från 1 december 2022 till och med 20 november 2023, eventuellt med möjlighet till förlängning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. 

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lars Davidsson, biträdande enhetschef, på 08-405 41 98. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-handläggare Annika Paulsson på 08-405 36 79. Fackliga kontaktpersoner är Simon Danielsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 augusti 2022.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.