Vill du bidra till Sveriges säkerhet genom arbete på Nato-delegationen i Bryssel? Vi söker dig med erfarenhet av kvalificerat arbete med säkerhetsskydd och verksamhetsskydd för att ta ansvar för det interna säkerhetsarbetet för en utlandsmyndighet i tillväxt och förändring.

Ditt arbete vid Nato-delegationen
Sveriges delegation vid Nato består av civila utsända från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet, militär personal från Försvarsmakten samt lokalt anställda. Delegationen representerar Sverige vid Natos internationella sekretariat och militära stab. Verksamheten präglas just nu av stora förändringar med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Läs mer om delegationen på Sweden Abroad

Som säkerhetsskyddsrådgivare tjänstgör du som delegationens säkerhetschef, i nära samråd med delegationens ledning, administration och Natos säkerhetsorganisation. Din uppgift är att leda det strategiska och dagliga säkerhetsarbetet och möjliggöra delegationens uppdrag utifrån verksamhetens behov och gällande regelverk.

Att genomföra säkerhetsplanering samt föreslå och genomföra säkerhetsåtgärder är en central del av tjänsten. Du arbetar med såväl it- och informationssäkerhet som fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Som säkerhetschef ansvar du för alla delegationens organisatoriska delar. En viktig uppgift är att se till att delegationens flytt till nya lokaler sker med bibehållen hög säkerhet. Arbetet innebär många kontakter inom delegationen, med Regeringskansliet och andra myndigheter i Sverige samt internationellt. På sikt kan tjänsten komma att innefatta liknande säkerhetsstöd till Sveriges ständiga representation vid EU.

Din bakgrund
Vi söker dig med flera års erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete inom statlig sektor. Du har tidigare ansvarat för säkerhetsanalys och säkerhetsplanering i verksamheter med mycket stora skyddsvärden. Du har mycket god kunskap om gällande regelverk och erfarenhet av att utarbeta rutiner och hantera praktiska riskreducerande åtgärder inom bl.a. informationssäkerhetsområdet. Du har lätt för att skapa relationer och samverka med andra aktörer. It- och signalskydds¬kompetens, internationell erfarenhet och insikt i Regeringskansliets, Försvarsmaktens och Natos arbete och informationssystem är meriterande.

Dina egenskaper
Som säkerhetsskyddsrådgivare krävs att du har integritet, är stabil, självständig, samarbetsvillig och uthållig. Du driver själv arbetet framåt och utvärderar löpande resultaten så att myndighetens åtgärder är väl avvägda. Du följer Utrikesförvaltningens etiska riktlinjer och är en god företrädare för Sverige. Gott omdöme är en central egenskap. Du är bekväm i rollen som säkerhetschef och har lätt för att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.

Övrigt
Tillträde den 1 november 2022 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning till den 15 augusti 2023 med möjlighet till förlängning. Utlandsvillkor enligt gällande avtal. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare och viss utbildning måste genomföras i Sverige under hösten 2022. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 augusti 2022.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta handläggare Karin Widström på UD SÄK på 08-405 80 41 eller personalhandläggare Emilia Strömsten på 08-405 90 79. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) och ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.