Polisenheten, Justitiedepartementet
Har du erfarenhet av frågor med koppling till Sveriges säkerhet? Vill du arbeta med komplexa uppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelsen på helheten? Då kan det vara dig vi söker till rollen som handläggare med ansvar för bland annat frågor som rör organiserad brottslighet och säkerhetsfrågor.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som handläggare på polisenheten får du vara en del av den verksamhet som ansvarar för frågor som gäller polisverksamhet och styrningen av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Enheten ansvarar också för bevakning och utveckling av internationellt polissamarbete och EU-lagstiftning.

Din vardag kommer vara omvärldsstyrd och du kommer att ha ett starkt fokus på att handlägga nationella polisiärt relaterade frågor vid polisenheten och därmed bidra till att utveckla myndighetsstyrningen av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, med tonvikt på frågor som rör organiserad brottslighet och säkerhetsfrågor. Arbetet innebär genomgående att utveckla och genomföra regeringens politik på området. Tillsammans med professionella och kunniga kollegor bistår du regeringen och utför ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Du arbetar i ett högt tempo, med fokus på problemlösning och leverans.

Du har täta kontakter med andra relevanta enheter inom Regeringskansliet, med myndigheter, och ibland även med EU-institutioner och din egen motsvarighet i andra stater.

Läs mer på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen eller annan jämförlig utbildning och längre erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet eller på strategisk nivå vid annan myndighet. Om du har erfarenhet av arbete med frågor relaterade till Sveriges säkerhet, exempelvis kontraterrorism, hot från statliga aktörer eller civilt försvar samt erfarenhet från arbete vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen under de senaste fem åren är det meriterande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av myndighetsstyrning och/eller erfarenhet av EU-arbete.

Dina egenskaper
För att trivas i rollen som handläggare på polisenheten behöver du kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är van att driva egna processer framåt och har en god analytisk förmåga då frågorna vi hanterar ofta är av komplex natur. Du arbetar bra med andra människor, har lätt för att knyta kontakter och kan argumentera på ett smidigt och lyhört sätt. I händelsernas centrum får du vara beredd på det oförutsedda och du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer krav på din flexibilitet. Du är en van skribent och har erfarenhet av att arbeta fram högkvalitativa skriftliga underlag och hålla i stringenta muntliga föredragningar anpassade till mottagaren. I en informations- och mötesrik verksamhet som vår förutsätter vi att du är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk.

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.

Befattningen är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschefen Göran Millbert. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på polisenheten kan du läsa mer här: Möt en medarbetare. Du är också välkommen att kontakta HR-ansvarig Johan Olsson eller HR-handläggare Ann-Marie Sahlström. Fackliga kontaktpersoner är Anna Fridh Welin för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 augusti 2022.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt samordning av samhällets krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.