-

Natodelegationen i Bryssel, Försvarsdepartementet

Är du intresserad av internationell politik och svensk försvars- och säkerhetspolitik? Vi erbjuder ett omväxlande arbete som präglas av samarbete och många kontaktytor i en händelserik arbetsmiljö.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Arbetsuppgifterna som försvarsråd innebär att representera Sverige i olika mötesformat med särskild tyngdpunkt på säkerhets- och försvarspolitiska frågor samt att ansvara för tillhörande förberedelser, genomförande och rapportering. Arbetet innebär frekventa kontakter med Natos olika institutioner, med andra länders representanter i olika sammanhang samt med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), EU-representationen och andra svenska myndigheter. Vidare ingår att ansvara för den försvarspolitiska rapporteringen samt att informera om Nato för till exempel olika besöksgrupper. I befattningen ingår även vissa tjänsteresor samt att delta i seminarier och konferenser m.m.

Sveriges delegation vid Nato i Bryssel ansvarar för Sveriges samarbete med Nato samt bevakar Natos verksamhet och utveckling. Delegationen hanterar bland annat områden som försvars- och säkerhetspolitiska frågor, militära insatser, förmågeutveckling, försvarsplanering, materielsamarbete, investeringar i infrastruktur, cyber- och hybridhot, nya teknologier samt frågor rörande forskning, utveckling och innovation. Delegationen leds av en ambassadör och bemannas av utsänd personal från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Försvarsmakten samt av lokalanställd personal.

Läs mer om Försvarsdepartementet och Natodelegationen på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Du har en akademisk examen med en för området relevant inriktning. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som handläggare med relevanta frågor inom Regeringskansliet och/eller annan myndighet inom Försvarsdepartementets område samt erfarenhet av arbete med säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Förhandlingsvana, erfarenhet av multilateralt samarbete och tjänstgöring vid relevant internationell organisation som t.ex. EU eller Nato är meriterande.  

För att lyckas i rollen som försvarsråd krävs goda kunskaper om svensk försvars- och säkerhetspolitik samt kunskap om försvarsmyndigheternas organisation och arbetssätt. Har du kunskaper om Nato är det meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt och har du kunskaper i franska är det en fördel.

Dina egenskaper

Arbetet som försvarsråd innebär många kontakter på olika nivåer vilket kräver en mycket god förmåga att samarbeta samt förmågan att utveckla och bibehålla kontakter med t.ex. representanter för institutioner, medlemsländer och partnerländer. Du trivs i en självständig roll som kräver att du kan arbeta efter instruktioner. Du har förmågan att driva dina frågor framåt samt att göra nödvändiga prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter i en miljö där tempot tidvis är högt. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Vi söker flera tidsbegränsade anställningar som specialattaché med tillträde snarast. Urval kommer att ske löpande. Förordnandet är inledningsvis om tre år med eventuell möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För anställning i Försvarsdepartementet krävs svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Lagerlöf eller biträdande enhetschef Viktoria Hjort Malmer. Du kan också kontakta HR handläggare Monica Dolk.

Fackliga representanter finns för SACO, OF samt ST.

Samtliga kontaktpersoner nås enklast via växeln på tfn 08-405 10 00.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg så snart som möjligt med senast 1 september 2022.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar bland annat för frågor som rör samordning av totalförsvaret, militärt försvar, internationella fredsfrämjande insatser och försvarsunderrättelseverksamhet.