Örebro universitet söker doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen med utbildningsstart hösten 2020.

Handelshögskolan söker en kandidat knuten till Center for Sustainable Business (CSB) och dess inriktning mot hållbara transportsystem och försörjningskedjor, CSB Value Chain. Där tas utgångspunkt i interaktionen mellan olika aktörer i försörjningskedjorna och de affärsrelationer och nätverk som detta ger upphov till. Många av de forskningsfrågor som studeras utvecklas i samverkan med varuägare, logistikoperatörer och speditörer, etc. Mer specifikt förväntas den sökta kandidatens projekt att inriktas på digitalisering och elektrifiering av transportsystem och med fokus på hållbarhetsaspekten. Inom ramen för detta finns stora möjligheter att själv påverka forskningsinriktningen. Möjliga fördjupningar är till exempel affärsmodeller för elektrifierade vägar, högkapacitets- eller intermodala transportsystem, AI och autonoma system, eller olika kombinationer härav.

Det mesta av forskningen vid CSB Value Chain görs genom kvalitativa fallstudier och ibland i kombination med agentbaserad modellering (ABM). Erfarenhet av och intresse för dessa metoder är meriterande, men inte nödvändigt. Oavsett metod förväntas du anlägga ett analytiskt angreppsätt och ta ansvar för din egen forskning och för att driva den framåt. Dessutom förväntas kandidaten ha god förmåga att samverka med industri och företag och snabbt kunna sätta sig in i företagens problem och situationer.

Handelshögskolan och CSB erbjuder en dynamisk forskningsmiljö och en av Skandinaviens största forskargrupper inom affärsnätverk och hållbart företagande med erfarna forskare som publicerar ledande forskning. Möjligheterna att påverka din karriär efter avlagd examen är goda såväl inom akademin som i industrin.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Frans Prenkert, frans.prenkert@oru.se, och Johan Kask, johan.kask@oru.se.

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 26.900 kr per månad.

Anmälan

För mer information om behörighet och urval, samt ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb