Jobb Inkommen senast Anställningsform
Registrator/systemansvarig till arkiv- och registraturområdet 2019-10-06 2019-10-06 Tillsvidareanställning
Registrator 2019-10-06 2019-10-06 Tidsbegränsad anställning
Professor i medicinsk vetenskap med inriktning reumatologi 2019-10-21 2019-10-21 Tillsvidareanställning
Universitetslektor i psykologi 2019-10-18 2019-10-18 Tillsvidareanställning
Internrevisionschef 2019-10-17 2019-10-17 Tillsvidareanställning
Doctoral student in mechanical engineering 2019-09-26 2019-09-26 Tidsbegränsad anställning
Doktorand i humanistiska studier med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap 2019-09-30 2019-09-30 Tidsbegränsad anställning
Amanuenser till Institutionen för naturvetenskap och teknik 2019-10-11 2019-10-11 Tidsbegränsad anställning
Postdoctoral Researcher in psychology 2019-10-15 2019-10-15 Tidsbegränsad anställning
Två studievägledare 2019-09-22 2019-09-22 Tidsbegränsad anställning
Professor i medicinsk vetenskap med inriktning klinisk epidemiologi 2019-09-30 2019-09-30 Tillsvidareanställning
Associate senior lecturer in Computer Science 2019-10-15 2019-10-15 Tidsbegränsad anställning