Amanuenser i retorik

Örebro

Referensnummer ORU 2.1.1-04133/2024

Vi söker två amanuenser i retorik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet retorik är den del av HumUS och retorik som vetenskap intresserar sig för alla former av mänsklig kommunikation, från det offentliga språket i politiken och medierna till individens samtal med sig själv. Även om retorikens klassiska fält är det talade ordet omfattar den idag även andra uttrycksformer som skrift, visuell kommunikation och andra slags symboliska handlingar. Retoriken ses därmed inte enbart som konsten att kommunicera eller konsten att övertyga utan också som konsten att reflektera, överväga, förhålla sig till problem, beslut och handla på ett etiskt försvarbart sätt.

Men retorik är mycket mer än talekonst. Den ger oss också redskap för att kunna bedöma och analysera budskap som vill övertyga, påverka eller manipulera oss. Allt språk är påverkan, den som talar vill alltid styra och forma andras tankar och känslor. Retoriken lär oss att urskilja de former för påverkan som används inom allt från politik och reklam till predikningar och förtroliga samtal.

Vi söker nu två amanuenser som vill vara en del hos oss vid ämnet retorik.

Arbetsuppgifter

Som amanuensen ska du coacha och ge konstruktiv återkoppling till studenter under talövningar, antingen under talövningsmoment och uppsamlingar inom humanioras eget utbildningsprogram eller vid de seminarier och uppsamlingsmoment som retorikämnet ansvarar för inom andra utbildningar på universitetet. I arbetet kan ingå att bistå vid kursrevidering eller vid andra vid enheten förekommande tidsbegränsade arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har avklarat minst grundkursen i Retorik.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper, såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov.

Meriterande för anställningen är att du har mycket goda resultat i den relevanta utbildningen och har någon erfarenhet av att hantera gruppdynamik.

Information

Anställningen är 20–25 %, under 4,5 månad med beräknad start 1 september 2024. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Assimakis Tseronis, 019-30 24 41, e-post: assimakis.tseronis@oru.se eller enhetschef Karl Ågerup, 019-30 38 04, e-post: karl.agerup@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen  
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-06-18. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=10867&rmlang=SE