Universitetsadjunkt i hörselvetenskap

Örebro

Referensnummer ORU 2.1.1-03954/2024

Vi söker en universitetsadjunkt i hörselvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Hörselvetenskap

Bakgrund

Utbildning inom ämnet hörselvetenskap vid Örebro universitet erbjuder Audionomprogrammet (180 hp) och Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet, (180 hp) samt Magisterprogram inom hörselvetenskap (60 hp) och fristående kurser på avancerad nivå. Ämnet hörselvetenskap är tvärvetenskapligt med innehåll som spänner över medicin, teknik, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. Adjunkter och lektorer med examina som legitimerade audionomer undervisar i ämnet tillsammans med universitetslärare med relaterad kompetens för kunskapsutveckling inom hörselvetenskap. Utbildningarna erbjuder en bred kompetens i kurser så som akustik, fonetik och talperception, hörselns anatomi och fysiologi samt audiologisk rehabilitering. Grundutbildningsprogrammen leder till audionomexamen och/eller kandidatexamen i hörselvetenskap. Magisterprogrammet ger personer med en grundutbildning inom området möjlighet till vidare studier inom hörselvetenskap/audiologi.

Från och med hösten 2024 ges samtliga tre program inom hörselvetenskap som distansutbildningar med inslag av campusveckor för metodundervisning och praktiska examinationer samt patientnära undervisning i verksamhetsförlagd utbildning inom hörselvården. 

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. Undervisning på avancerad nivå kan förekomma i fall av specifikt kompetensområde. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Särskilda krav för tjänsten som universitetsadjunkt är legitimerad audionom. Önskvärt är en magisterexamen inom hörselvetenskap eller närliggande ämne. I de särskilda kraven ingår även kunskap om, och minst ett års erfarenhet av, patientnära arbete som audionom.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning i ämnet på högskolenivå samt av handledning och examination är meriterande. För att kunna fullgöra den undervisning som ingår i tjänsten krävs en djup men samtidigt bred ämnesmässig kompetens inom det hörselvetenskapliga fältet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för och engagemang i pedagogiska och utvecklingsarbeten.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är 100 %, under 12 månader. Önskat tillträde i augusti 2024. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Lis Sjöberg, 019-30 35 85, e-post: lis.sjoberg@oru.se eller programansvarig Susanne Köbler, 019-30 13 72, e-post: susanne.kobler@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-12. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=10857&rmlang=SE