Samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter, statusträning

Örebro

Referensnummer ORU 2.1.1-00664/2024

Vi söker två samordnande amanuenser med inriktning mot kliniska färdigheter med fokus på statusträning för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Bakgrund

Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet.

Arbetsuppgifter

Vi söker två samordnade amanuens i medicin med uppgift att under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammets Medicinsk temakurs 3 och Medicinsk temakurs 4 i kliniska färdigheter. Som samordnande amanuens har man ett övergripande ansvar att samordna kliniska aktiviteter och leda amanuensledd undervisning tillsammans med läkarprogrammets övriga organisation och delta i relevanta möten. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas den samordnande amanuensen att bedriva egna studier.

Kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 4 och 5 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 6. För att vara behörig att söka tjänsten som samordnande amanuens ska du också ha varit tidigare anställd som amanuens vid institutionen under minst en termin.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information

Anställningen är 10 % under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning men den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se, Simon Golowin, e-post: simon.golowin@regionorebrolan.se eller enhetschef, Isak Demirel 019-30 34 72, e-post: isak.demirel@oru.se   

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-03-25. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=10535&rmlang=SE