Universitetsadjunkt i statistik

Örebro

Referensnummer ORU 2.1.1-00582/2024

Vi söker en universitetsadjunkt i statistik för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Statistik

Bakgrund

Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund-, avancerad och forskarnivå. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom civilekonomprogrammet och flera samhällsvetenskapliga utbildningar samt inom vård-, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik som tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Vi söker en universitetsadjunkt som förstärker vår grupp med kompetens för undervisning inom ämnet.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. Även undervisning på avancerad nivå kan förekomma. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. Undervisning kan också efterfrågas och förekomma inom andra närliggande utbildningsprogram. Kursutveckling, utvärdering och administration ingår i arbetet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Mångsidig undervisningserfarenhet inom statistik är ett krav. Det är meriterande om kandidaten har genomgått högskolepedagogisk utbildning samt om kandidaten har deltagit eller genomfört pedagogisk utveckling/kursutveckling. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Övriga bedömningsgrunder

Eftersom utbildning på universitetsnivå ska grunda sig på forskning är tidigare eller aktiv forskningsverksamhet inom statistikämnet särskilt meriterande.

Närvaro på arbetsplatsen är viktig. Som universitetsadjunkt deltar du i den dagliga verksamheten på enheten och på institutionen.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Dessutom är en bra och konstruktiv samarbetsförmåga och flexibilitet av stor vikt.

Information

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 %, under 12 månader med tillträde på 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tamás Kiss, 019-30 23 06, e-post: tamas.kiss@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-03-01. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=10523&rmlang=SE