Postdoktor i systemmedicin och metabolomik

Örebro

Ref ORU 2.1.1-07755/2023

Vi söker en postdoktor i systemmedicin och metabolomik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Medicin, med specialisering inom systemmedicin och metabolomik.

Bakgrund

Tjänsten är inom kliniska metabolomstudier inom traumatisk hjärnskada (TBI), med primärt fokus på analys av longitudinella, multimodala och multivariata data för att definiera metabola förändringar vid TBI, utveckla diagnostiska modeller för att bestämma svårighetsgraden av TBI och för att förutsäga patientutfall. EU-projektet CENTER-TBI har samlat in kliniska data inklusive patientjournaler, filer med bildbehandling samt blodprover från patienter som drabbats av TBI av olika svårighetsgrad från 60 platser i 20 EU-länder. Detaljerad analys av patienter inklusive en databank med kliniska och biologiska parametrar från 5400 patienter finns tillgänglig.

I ett nyligen finansierat VR-projekt strävar vi efter att tillämpa longitudinell metabolisk profilering av serum i CENTER-TBI potentiella kohort av TBI-patienter för att studera användbarheten av både befintliga såväl som att identifiera nya biomarkörer för TBI som kan användas i prognostiska syften. Dessa studier kommer att kompletteras med en ny klinisk studie vid Örebros Universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Den postdoktorala forskaren kommer att vara en nyckelperson i det projekt som finansieras av Vetenskapsrådet (VR), med titeln 'Metabolom vid traumatisk hjärnskada – från biomarkörer och signalvägar till klinisk användning (pathTBI)'. I nära samarbete med CENTER-TBI-projektet, metabolomik-laboratorium vid Örebro universitet, och neurokirurgiska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus, kommer forskaren att ansvara för analys och tolkning av longitudinella klinisk metabolomikdata från TBI-patienter, övervaka datainsamlingsprocessen, integrera data med andra modaliteter såsom neuroradiologisk data samt neurokognitiv data, och att utveckla och validera statistiska modeller för att bestämma svårighetsgraden av TBI och för att förutsäga patientutfall.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Anställningen är 3 år. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.  

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom biokemi, biostatistik och maskininlärning med fokus på statistisk. Erfarenhet av analys av biologiska multimodala och multivariata data är ett krav. Erfarenhet av medicinska tillämpningar av metabolomik, särskilt inom områdena traumatisk hjärnskada och degenerativa hjärnsjukdomar, och metabolisk forskning i allmänhet är meriterande. Den sökande måste vara behärskad i det statistiska språket R.

Den framgångsrike kandidaten ska vara kreativ, ha förmåga att både samarbeta och självständigt arbeta med forskningsfrågor. Kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Information

Anställningen är 100%, i tre år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Matej Orešič (projektledare), +46 19 302137, e-post: matej.oresic@oru.se, eller Dr. Daniel Eklund (enhetschef), +46 19 301460, e-post: daniel.eklund@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 15 december, 2023. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=10305&rmlang=SE