Hej Mia!

Du har av institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik föreslagits till prövning för antagning till oavlönad docent och vi vill informera dig om den fortsatta processen.

A) Skapa din ansökan
Checklista för ansökans utformning:
Ansökan ska skrivas som en normal tjänsteansökan och vara författad på engelska. Ämnet för docentansökan ska anges tydligt (på engelska och svenska). Ange din ansökan med Ref 20210169 och ladda upp samtliga dokument elektroniskt via Chalmers e-rekryteringssystem.

Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan:

CV: (namnges gärna i ReachMee som: CV, efternamn, ref.nr)
CV som ska innehålla nedanstående:

• publikationslista som tydligt anger publikationer som publicerats i tidskrifter etc. med referee-förfarande. Den sökandes egen insats ska anges för varje sådan publikation,
• förteckning över examensarbetare och forskarstuderande som den sökande har handlett (eller varit biträdande handledare för). Den sökandes roll ska anges för varje person,
• förteckning över kurser, i grund- och forskarutbildningen, för vilka du har varit examinator, föreläsare eller övningsledare,
• förteckning över forskningsanslag som du har erhållit som sökande eller medsökande,
• förteckning över föredrag (som inbjuden talare), seminarier, konferenspresentationer och uppdrag som referee för tidskrift, konferens, forskningsråd etc,
• intyg om genomgången kurs Supervising Research Students eller annan motsvarande kurs (forskarhandledarutbildning är obligatorisk sedan 1 januari 2005),
• intyg om ev. genomgången högskolepedagogisk utbildning eller andra motsvarande utbildningar.

Personligt brev/framtida forskningsplaner (namnges gärna i ReachMee som: Personal letter, efternamn, ref.nr)
• 1-3 sidor där du presenterar dig själv, din forskning och pedagogiska aktivitet. Du ska tydligt beskriva din självständighet som forskare.

Övriga dokument:
Publikationer:
• kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip-fil.

Övrigt:
• Doktorsavhandlingen.
• Kopior av slutförda utbildningar, betyg samt andra intyg.

B) Ansök genom ReachMee, Chalmers rekryteringsverktyg
Du ansöker genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på sidan. Första gången du är inne i systemet skapas en personlig sida med dina grunduppgifter. Dessa uppgifter återanvänds om du framöver söker tjänster eller befordran på Chalmers. I systemet kan du ladda upp din ansökan och övriga merithandlingar. 

En beskrivning av fortsatt process
När din ansökan är klar och AK:s ordförande givit klartecken att gå vidare kommer vi att skicka din ansökan för granskning av två vetenskapligt sakkunniga. Granskningen brukar ta ca 6-8 veckor. Därefter tas ärendet upp av AK-ordföranden och du bjuds in till provföreläsning och intervju i AK för ev. beslut om att rekommendera prefekten att utse dig till docent.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning
Maria Davidsson

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR-Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN