Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Tjänst Publicerat datum
Promotion to professor Publicerat datum:2024-02-22 2024-02-22
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-22 2024-02-22
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-22 2024-02-22
Befordran till professor, Ida-Maja Hassellöv Publicerat datum:2024-02-19 2024-02-19
Befordran till professor, Åsa Haglund Publicerat datum:2024-02-19 2024-02-19
Befordran till professor, Tomas Löfwander Publicerat datum:2024-02-19 2024-02-19
Befordran till professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Promotion to professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Promotion to professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Befordran till professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Befordran till professor Publicerat datum:2024-02-16 2024-02-16
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Befordran till biträdande professor, Monica Lundh Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Befordran till biträdande professor, Peter Folkow Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Promotion to full professor, Saroj Prasad Dash Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Promotion to professor, Zoran Konkoli Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Utlysning av uppdrag som enhetschef vid enheten Formella metoder vid avdelningen för Computing Science, institutionen för data- och informationsteknologi, CSE. Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Promotion to professor, Giulia Ferrini Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Befordran till biträdande professor, Oskar Rexfelt Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Befordran till biträdande professor, Lars Svensson Publicerat datum:2024-02-15 2024-02-15
Promotion to professor, Gaetano Sardina Publicerat datum:2024-02-08 2024-02-08
Befordran till biträdande professor Publicerat datum:2024-02-02 2024-02-02
Internal recruitment to associate professor, Xin Zhao Publicerat datum:2024-02-02 2024-02-02
Wernstedtska resestipendiet Publicerat datum:2024-01-31 2024-01-31
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-01-31 2024-01-31
Antagning till oavlönad docent i Fysik, Andrew Yankovich Publicerat datum:2024-01-29 2024-01-29
Internrekrytering till docent Publicerat datum:2024-01-25 2024-01-25
Internrekrytering till universitetslektor Publicerat datum:2024-01-19 2024-01-19
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-01-18 2024-01-18
Promotion to full professor Publicerat datum:2024-01-18 2024-01-18
Affiliate professor Publicerat datum:2024-01-16 2024-01-16
Befordran till professor Publicerat datum:2024-01-09 2024-01-09
Internal recruitment to associate professor Publicerat datum:2024-01-04 2024-01-04
Internal recruitment to associate professor Publicerat datum:2023-12-21 2023-12-21
Promotion to full professor, Janine Splettstoesser Publicerat datum:2023-12-19 2023-12-19
Oavlönad docent Publicerat datum:2023-12-08 2023-12-08
Oavlönad docent Publicerat datum:2023-12-08 2023-12-08
Oavlönad docent Publicerat datum:2023-12-08 2023-12-08
Oavlönad docent Publicerat datum:2023-12-08 2023-12-08
Promotion to professor, Witlef Wieczorek Publicerat datum:2023-12-08 2023-12-08
Oavlönad docent Publicerat datum:2023-12-04 2023-12-04
Internal recruitment to associate professor, Magnus Hörnqvist Colliander Publicerat datum:2023-12-01 2023-12-01