Tjänst Publicerat datum
Kommunikationsstrateg 2020-09-25 2020-09-25
PhD student in AI for single particle catalysis and plasmonic nanospectroscopy 2020-09-25 2020-09-25
PhD student position in Biophysics 2020-09-25 2020-09-25
Befordran till biträdande professor, Kamyab Zandi 2020-09-24 2020-09-24
Direktrekrytering till biträdande professor, Maria Asplund 2020-09-22 2020-09-22
K, Befordran till professor i Organisk kemi, Gunnar Westman 2020-09-22 2020-09-22
Promotion professor, Saroj Prasad Dash 2020-09-21 2020-09-21
Test 2020-09-21 2020-09-21
Antagning till oavlönad docent - Stefan Candefjord 2020-09-18 2020-09-18
Befordran till professor, Torsten Wik 2020-09-18 2020-09-18
Befordran till professor, Christel Cederberg 2020-09-18 2020-09-18
Medicinal/organic chemistry PostDoc position at an interdisciplinary industrial research centre on next generation drug delivery 2020-09-17 2020-09-17
Befordran till senior forskare, Andras Balint 2020-09-16 2020-09-16
Antagning till oavlönad docent, Dario Maggiolo 2020-09-16 2020-09-16
Befordran till senior forskare, Marco Adelfio 2020-09-15 2020-09-15
Postdoc position in cellulose networks from sustainable alkaline solutions 2020-09-15 2020-09-15
Befordran till professor, Ann-Margret Strömvall 2020-09-14 2020-09-14
Antagning till oavlönad docent, Massimo Panarotto 2020-09-14 2020-09-14
Programansvarig till civilingenjörsprogrammet i Datateknik 2020-09-11 2020-09-11
Befordran till professor, Sebastien Rauch 2020-09-10 2020-09-10
Befordran till biträdande professor, David Pallarés 2020-09-09 2020-09-09
Befordran till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering, Per Lundgren 2020-09-09 2020-09-09
Befordran till biträdande professor, Martin Persson 2020-09-09 2020-09-09
Befordring till professor, Angela Sasic Kalagasidis 2020-09-09 2020-09-09
Direktrekrytering av Professor Minna Pikkarainen, Digital Health 2020-09-07 2020-09-07
Befordran till biträdande professor i datorteknik/Computer engineering, Pedro Petersen Moura Trancoso 2020-09-04 2020-09-04
Befordran till professor i Datorteknik/Computer engineering, Ioannis Sourdis 2020-09-04 2020-09-04
Befordran till biträdande professor, Julie Rowlett 2020-09-04 2020-09-04
Befordring till professor - Knut Åkesson 2020-09-02 2020-09-02
Antagning till oavlönad docent, Jouni Kainulainen 2020-09-01 2020-09-01
Befordran till biträdande professor, Jan Froitzheim 2020-08-28 2020-08-28
Lena Granhag 2020-08-28 2020-08-28
Befordran till professor, Maria Elmquist 2020-08-26 2020-08-26
Befordran till senior forskare, Martin Hultman 2020-08-25 2020-08-25
Befordran till professor, Jonas Fredriksson 2020-08-24 2020-08-24
Direktrekrytering till forskningsprofessor, Bengt Johansson 2020-08-21 2020-08-21
Internal recruitment to senior lecturer, Jim Brouzolis 2020-08-21 2020-08-21
Internal recruitment to associate professor, Carlos Xisto 2020-08-21 2020-08-21
Internrekrytering till docent, Jonas Bärgman 2020-08-21 2020-08-21
Internrekrytering till docent, Maria Grahn 2020-08-21 2020-08-21
Internal recruitment to associate professor, Mauro Bellone 2020-08-21 2020-08-21
Oavlönad docent, Giulia Ferrini 2020-08-04 2020-08-04
Oavlönad docent, Jochen Schröder 2020-08-04 2020-08-04
Antagning till oavlönad docent - Tuan Le 2020-08-03 2020-08-03
Befordran till biträdande professor, Liane Thuvander 2020-08-03 2020-08-03
Promotion to Full Professor - Max Ortiz 2020-07-16 2020-07-16
Befordran till biträdande professor, Ann-Sofie Cans 2020-07-10 2020-07-10
Befordran till professor, Britt-Marie Wilén 2020-07-09 2020-07-09
Johan Davidsson 2020-06-26 2020-06-26
MV, befordran till biträdande professor i matematik, Martin Raum 2020-06-15 2020-06-15
Antagning till oavlönad docent/adjungerad docent 2020-06-15 2020-06-15
Befordran till professor i matematisk optimering, Ann-Brith Strömberg 2020-06-15 2020-06-15
MV, befordran till professor i Matematik, Elizabeth Wulcan 2020-06-15 2020-06-15
Befordring forskningsprofessor, Verena Siewers 2020-06-02 2020-06-02
Antagning till oavlönad docent, Åsa Gren 2020-05-29 2020-05-29
Olle Lindmark, befordran till universiteslektor 2020-05-25 2020-05-25
Befordring till biträdande professor Wengang Mao 2020-05-25 2020-05-25
Befordring till professor, Marco Dozza 2020-05-25 2020-05-25
Befordran till professor, Ida Gremyr 2020-05-22 2020-05-22
Befordran till biträdande professor, Fredrik Normann 2020-05-22 2020-05-22
IMS, Befordran till biträdande professor, Kristina Wärmefjord 2020-05-20 2020-05-20
IMS, Befordran till professor, Anna-Lisa Osvalder 2020-05-20 2020-05-20
IMS, Befordran till biträdande professor, Bijan Adl-Zarrabi 2020-05-20 2020-05-20
ACE, Befordran till professor, Eduard Hryha 2020-05-20 2020-05-20
ACE, Befordran till universitetslektor, Daniel Norell 2020-05-20 2020-05-20
IMS, Befordran till biträdande professor, Jenny Norrman 2020-05-20 2020-05-20
IMS, Befordran till biträdande professor, Martin Fagerström 2020-05-20 2020-05-20
Befordran till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering, Ronnie Andersson 2020-05-14 2020-05-14
Befordran till biträdande professor i Tillämpad matematik, Klas Modin 2020-04-08 2020-04-08
Befordran till biträdande professor i Fysik, Mattias Thuvander 2020-04-07 2020-04-07
Befordran till senior forskare, Maria Ljunggren Söderman 2020-04-06 2020-04-06
Direktrekrytering till biträdande professor, Ann-Sofie Axelsson 2020-03-31 2020-03-31
Befordran till professor, Arni Halldorsson 2020-03-24 2020-03-24
Antagning till oavlönad docent, Jorge Gil 2020-01-13 2020-01-13
Anspråk på företrädesrätt till återanställning på Chalmers / Claiming priority for reemployment at Chalmers 2019-06-18 2019-06-18