Tjänst Publicerat datum
Befordran till professor - Knut Åkesson 2021-05-12 2021-05-12
Antagning till oavlönad docent, Jimmy Ehnberg 2021-05-12 2021-05-12
ACE, Befordran till biträdande professor, Bijan Adl-Zarrabi 2021-05-07 2021-05-07
Digital Research Engineer - focus on Artificial Intelligence and Machine Learning 2021-05-04 2021-05-04
Digital Research Engineer - focus on High-Throughput Computing 2021-05-04 2021-05-04
Digital Research Engineer - focus on High-Performance Computing 2021-05-04 2021-05-04
Digital research engineer - focus on Data Management and Visualization 2021-05-04 2021-05-04
Promotion to full Professor, Derek Creaser 2021-05-04 2021-05-04
Internrekrytering till docent, Maria Grahn 2021-04-28 2021-04-28
Promotion to senior lecturer, Stefano D'Elia 2021-04-08 2021-04-08
Oavlönad docent, Patricia Lopez-Sanchez 2021-04-08 2021-04-08
Internal recruitment to assistant professor, Christian Häger 2021-04-07 2021-04-07
Antagning till oavlönad docent, Mia Bondelind 2021-04-01 2021-04-01
Antagning till oavlönad docent, Viktoria Sundquist 2021-04-01 2021-04-01
Befordran till biträdande professor i Fysik, Mattias Thuvander 2021-03-25 2021-03-25
Antagning till oavlönad docent, Malin Barman 2021-03-22 2021-03-22
Oavlönad docent, Mehdi Abdollahi 2021-03-22 2021-03-22
Internal recruitment to associate professor, Jelena Andric 2021-03-01 2021-03-01
Antagning till oavlönad docent, Anna Kaczorowska 2021-02-26 2021-02-26
D&IT, befordran till professor i Datavetenskap/Data science, Peter Damaschke 2021-02-23 2021-02-23
Antagning till oavlönad docent - Martin Engqvist 2021-02-11 2021-02-11
Antagning till oavlönad docent/befordran till docent, Björn Pålsson 2021-01-19 2021-01-19
Internal recruitment to associate professor, Carlos Xisto 2021-01-19 2021-01-19
Direktrekrytering till biträdande professor, Ann-Sofie Axelsson 2021-01-18 2021-01-18
Anspråk på företrädesrätt till återanställning på Chalmers / Claiming priority for reemployment at Chalmers 2021-01-14 2021-01-14
Befordran till professor, Ann-Margret Strömvall 2021-01-12 2021-01-12
Befordran till biträdande professor i Fysik, Philippe Tassin 2021-01-08 2021-01-08
Befordran till biträdande professor Michael Björklund 2020-12-28 2020-12-28
Befordran till professor, Christoph Langhammer 2020-12-28 2020-12-28
Antagning till oavlönad docent, Anders Isaksson 2020-12-22 2020-12-22
Befordran till professor, Thomas Pettersson 2020-12-22 2020-12-22
Antagning till oavlönad docent, Tomas Bryllert 2020-12-16 2020-12-16
Antagning till oavlönad docent/Befordran till senior forskare, Astrid Pieringer 2020-11-20 2020-11-20
Befordran till professor, Sebastien Rauch 2020-10-28 2020-10-28
Befordran till biträdande professor, Julie Rowlett 2020-09-04 2020-09-04
Antagning till oavlönad docent, Jorge Gil 2020-01-13 2020-01-13