Hej Maria,

Du finns med i institutionens bemanningsplan och kan bli aktuell för internrekrytering till en docenttjänst. Vi ber dig därför att sammanställa och ladda upp dina ansökningshandlingar enligt instruktionerna nedan.

Fullständig ansökan
Ansökan ska skrivas som en normal tjänsteansökan, på engelska. Märk din ansökan med Ref 20200369 och ladda upp samtliga dokument elektroniskt via Chalmers e-rekryteringssystem. Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan: CV, Personligt brev, Publikationer och Pedagogisk portfölj.

CV: (namnge bilagan med: CV, Efternamn, Ref.nr). 
• CV
• komplett publikationslista (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc).

Personligt brev: (namnge bilagan med: Personal letter, Efternamn, Ref.nr).
• 2-3 sidor där du presenterar dig själv, dina kvalifikationer och beskriver framtida forskningsplaner.

Övriga dokument:
Publikationer: (PUBLICATIONS)
• Kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip-fil.
• Kopior av ev. andra publikationer (pedagogiska, populärvetenskapliga mm - maximalt 10 st) till stöd för pedagogisk och annan meritering.

Pedagogiska meriter: (namnge bilagan med: Pedagogical portfolio, Efternamn, Ref.nr).
• Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
• Intyga Diploma in Teaching and Learning in Higher Education samt Supervision Research Students 3 hp

Ansök genom ReachMee, Chalmers rekryteringsverktyg
Du ansöker genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på sidan. Första gången du är inne i systemet väljer du ”Ny användare?” för att skapa en personlig sida med dina grunduppgifter.

En beskrivning av den fortsatta processen
När din fullständiga ansökan är klar och AK:s ordförande givit klartecken att gå vidare kommer vi att skicka din ansökan för granskning av externa sakkunniga. Granskningen brukar ta ca 6-8 veckor. Därefter tas ärendet upp av Anställningskommittén och du bjuds in till provföreläsning och intervju för ev. beslut om att rekommendera prefekten att utse dig till docent.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig (maria.davidsson@chalmers.se, 031-7722685) om du har några frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar
Maria Davidsson

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN