REF nr: 20180550

Hej Ann-Sofie,

Du har av institutionen föreslagits för direktrekrytering till biträdande professor och vi vill informera dig om den fortsatta processen.

Ansökan ska skrivas som en normal tjänsteansökan, på engelska. Märk din ansökan med Ref 20180550 och ladda upp samtliga dokument elektroniskt via Chalmers e-rekryteringssystem. Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan: CV, ev. Personligt brev, Publikationer och Pedagogisk portfölj.

CV: (namnges som: CV, Efternamn, Ref.nr) som behöver innefatta:
• CV
• en komplett publikationslista. (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc).
• Bifoga utdrag från forskar-Ladok där det framgår hur många doktorander du handlett som huvudhandledare till lic resp disputation
• Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens

Personligt brev: (namnges som: Personal letter, Efternamn, Ref.nr):
• 2-3 sidor där du presenterar dig själv, dina kvalifikationer och beskriver framtida forskningsplaner.

Övriga dokument:
Publikationer: (PUBLICATIONS)
• Kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip-fil.
• Kopior av ev. andra publikationer (pedagogiska, populärvetenskapliga mm - maximalt 10 st) till stöd för pedagogisk och annan meritering.

Pedagogiska meriter: Sammanställ dina pedagogiska meriter och bifoga som en övrig bilaga i e-rekryteringssystemet.
• Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
• Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens.

Ansök genom ReachMee, Chalmers rekryteringsverktyg
Du ansöker genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på sidan. Eftersom du redan har en profil sedan du sökte tjänsten som prefekt så kan du använda de inloggningsuppgifterna.

En beskrivning av den fortsatta processen
Efter att du har skickat in dina ansökningshandlingar kommer ärendet att behandlas i Chalmers anställningskommitté (AK) för formellt beslut om att gå vidare i processen.

Vi på Rekryteringsenheten skickar sedan din ansökan för granskning av tre vetenskapligt sakkunniga och en pedagogiskt sakkunnig. De sakkunniga brukar få 6-8 veckor på sig. Därefter kommer du att bjudas in till ett av Anställningskommitténs möten för en föreläsning och intervju. AK beslutar om att rekommendera rektor att utse dig till biträdande professor.

Processen till biträdande professor avslutas med att du håller en föreläsning på institutionen och därefter kan rektor fatta beslut om att utse dig till biträdande professor.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig (madelene.olsson@chalmers.se) om du har några frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar
Madelene Olsson

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN