REF nr: 20170628

Hej Peter!
Du finns med i institutionens befordringsplan och kan bli aktuell för befordran 2018. Inför den fortsatta beredningen skulle vi därför i ett första steg vilja be dig att ladda upp ditt CV inkl. publikationslista senast den 16 januari 2018, enligt instruktionerna nedan.

Anställningskommitténs (AK) ordförande kommer att diskutera samtliga institutioners befordringsplaner den 26 januari. Den diskussionen mynnar ut i ett beslut om vilka befordringar som ska gå vidare. Din institutions ledning gör därefter en bedömning av ditt meriteringsläge och ger dig klartecken när du kan gå vidare och skriva en fullständig befordringsansökan (steg två i instruktionerna nedan).

Steg 1: kort ansökan, deadline 16 januari 2018
Skriv på engelska. Märk din ansökan med Ref 20170628 och ladda upp den som en pdf-fil via Chalmers e-rekryteringssystem ReachMee:

CV: (namnges som: CV, Efternamn, Ref.nr) som behöver innefatta:
• CV
• en komplett publikationslista. (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc)
• Bifoga utdrag från forskar-Ladok där det framgår hur många doktorander du handlett som huvudhandledare till lic resp disputation
• Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens

Tänk på att publikationslistan endast ska innehålla arbeten som är publicerade, inte inskickade eller accepterade. Det måste framgå tydligt av publikationslistan vad som är tidskriftsartiklar och vad som är konferensbidrag samt, för alla arbeten, om de är refereegranskade eller inte. Dessutom ska publikationslistan vara numrerad.

För att underlätta beredningen av din ansökan kommer du, i samband med att du laddar upp CV och publikationslista, även få besvara några kompletterande frågor om dina meriter.

Steg 2: fullständig ansökan, deadline bestäms i samråd med prefekt
Ansökan ska skrivas som en normal tjänsteansökan, på engelska. Märk din ansökan med Ref 20170628 och ladda upp samtliga dokument elektroniskt via Chalmers e-rekryteringssystem. Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan: CV, ev. Personligt brev, Publikationer och Pedagogisk portfölj.

CV: (namnges som: CV, Efternamn, Ref.nr) som behöver innefatta:
• CV
• en komplett publikationslista. (Lista publikationerna kronologiskt. Dela upp dem i refereegranskade/ej refereegranskade tidskriftsartiklar, konferensbidrag etc).
• Bifoga utdrag från forskar-Ladok där det framgår hur många doktorander du handlett som huvudhandledare till lic resp disputation
• Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens

Personligt brev: (namnges som: Personal letter, Efternamn, Ref.nr):
• 2-3 sidor där du presenterar dig själv, dina kvalifikationer och beskriver framtida forskningsplaner.

Övriga dokument:
Publikationer: (PUBLICATIONS)
• Kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komp rimeras till en zip-fil.
• Kopior av ev. andra publikationer (pedagogiska, populärvetenskapliga mm - maximalt 10 st) till stöd för pedagogisk och annan meritering.

Pedagogiska meriter: Sammanställ dina pedagogiska meriter och bifoga som en övrig bilaga i e-rekryteringssystemet.
• Vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj när du sammanfattar dina pedagogiska meriter.
• Intyga 15 hp i högskolepedagogik eller motsvarande kompetens.

Ansök genom ReachMee, Chalmers nya rekryteringsverktyg
Du ansöker genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på sidan. Första gången du är inne i systemet väljer du ”Ny användare?” för att skapa en personlig sida med dina grunduppgifter. Inloggningsuppgifterna använder du för att i ett senare skede uppdatera dina handlingar med en fullständig ansökan.

En beskrivning av den fortsatta processen
När den fullständiga ansökan är klar och AK:s ordförande givit klartecken att gå vidare till sakkunniga skickar vi på Rekryteringsenheten din ansökan för granskning till tre inomvetenskapligt sakkunniga och en pedagogiskt sakkunnig. De sakkunniga brukar behöva ca 6-8 veckor på sig. Därefter tas ärendet upp av AK för ev. beslut om att rekommendera rektor att utse dig till professor.

Befordransprocessen till professor avslutas med att du håller en befordransföreläsning på institutionen och därefter kan rektor fatta beslut om att utse dig till professor.

Du är mycket välkommen att höra av dig till mig (kathrine.jahnberg@chalmers.se) om du har några frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning
Kathrine Jahnberg

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN