(In English further down the page)

Hej,

Du anmäler anspråk på företrädesrätt till återanställning genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på den här sidan. Om det är första gången du är inne i systemet klickar du sedan på "Ny användare?" för att skapa en personlig sida med dina grunduppgifter.

Det är viktigt att du går igenom alla flikar. På fliken Bilagor är det enda dokumentet du behöver ladda upp ditt CV. I övrigt kan du bortse från instruktionerna på fliken Bilagor. På fliken Urvalsfrågor ber vi dig svara på ett par kompletterande frågor. Det är viktigt att du slutför din anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning genom att klicka på "registrera ansökan" på fliken Avsluta.

Vänliga hälsningar

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR-Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN

 

Hello,

To register your claim for priority for reemployment, click on the icon “Apply” at the bottom of this page. If it is the first time you use our recruitment system, please click "New User?" to create a user account based on your personal information.

It is important that you go through all tabs. Under the tab “Attachments”, the only document you need to upload is your CV.  You can ignore the other instructions under the tab “Attachments”. Under the tab “Selection Survey Questions” we ask you to answer a few additional questions. It is important that you complete your registration for priority for reemployment by clicking the submit button under the tab “Finish”.

Kind regards

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR-Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN