Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Innehåll och arbetsuppgifter
Utbildningsanställningen som ST-tandläkare löper heltid under 3 år, och kommer att genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, HSLF-FS 2017:77, avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare. ST-anställningen är en uppdragsutbildning från Region Skåne och sker under förutsättning att aktuell finansiering är beslutad.
Anställningen är tidsbegränsad enligt Anställningsförordningen 9 §. Den teoretiska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten i Malmö.  Den kliniska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten, avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion, Malmö.

Behörighet
Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.

Upplysningar
Professor/Övertandläkare Thomas List, + 46 40 665 84 24, thomas.list@mah.se  
Universitetsadjunkt/Övertandläkare Henrik Berlin, +46 40-665 84 88, henrik.berlin@mah.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2019-03-31.

Ansökan ska innehålla ifylld meritförteckning som du hittar här

Övrigt
Lönesättning sker enligt lönestege för ST-tandläkare reglerat i lokalt avtal.


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mah.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se, tel. 040-665 76 49


Välkommen med din ansökan!