Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö högskola. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO

Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik
Vår verksamhet bedrivs av specialisttandläkare, tandsköterskor, kliniska assistenter och adjunkter. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och folktandvårdsorganisationer.

Innehåll och arbetsuppgifter

  • undervisning med problembaserad och Case orienterad inriktning
  • klinisk handledning inom området odontologisk radiologi
  • egen klinisk verksamhet
  • medverkan i avdelningens forskningsverksamhet

Behörighet
Tandläkarexamen

För denna anställning krävs:
Att du är legitimerad tandläkare och har några års erfarenhet av allmäntandvård. Datorkunskap och administrativ erfarenhet liksom god samarbetsförmåga.

Meriterande för denna anställning: Kunskap och erfarenhet av problembaserat lärande och eller av Case metodik. Intresserad av forskning och utveckling. Gärna någon erfarenhet av odontologisk radiologi.

Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet: som pedagogisk förmåga, sinne för struktur och god planering. Du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete och är engagerad för en bra lärandemiljö.

Upplysningar
Kristina Hellén-Halme, docent/avdelningsföreståndare, kristina hellén-halme@mau.se , tel.046-665 84 14, 070-323 03 53.

HR-specialist Gertrud Svensson, gertrud.svensson@mau.se ,tel 040-665 84 66.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2019-02-27

Till ansökan skall bifogas:
Styrkt meritförteckning och övriga handlingar som du vill åberopa samt referenser

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad enligt högskoleförordningen 5 kap. Omfattningen är 100 % eller efter överenskommelse. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2019-08-12 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel.040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!