Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Enheten för stöd och service består av två verksamheter; Studie – och karriärvägledningen samt Stöd vid funktionsnedsättning. Förutom enheten för Stöd och service finns ytterligare tre enheter på Studentcentrum; International Office, Studenthälsan och Studieadministrativa enheten. Totalt arbetar drygt 70 medarbetare på avdelningen.

Bakgrund
Sedan 2016 finns ett samarbetsprojekt, NYAK (nyanlända akademiker) mellan Arbetsförmedlingen, Malmö universitet och övriga skånska lärosäten med syfte att genomföra vägledningsinsatser till studier och relevant arbetsmarknad för utrikesfödda inskrivna på arbetsförmedlingen och som har en utländsk gymnasie- och/eller universitetsutbildning. Syftet med projektet är att, genom att erbjuda tidiga vägledningsinsatser, korta ledtiderna för de sökandes väg ut i arbetslivet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Nu söker vi en projektledare vars uppgift är att leda och koordinera samarbetsprojektet och säkerställa att det övergripande målet för projektet uppfylls vad gäller kvalitet, tid, budget och uppföljning. Det kommer även att ingå vägledningsinsatser till ca 50% i uppdraget.

Till projektet är en styrgrupp och en projektgrupp knuten. Projektgruppen består av arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen och studie- och karriärvägledare från lärosätena. Projektledaren sammankallar projektgruppen till kontinuerliga avstämningsmöten för att säkerställa att projektet drivs i rätt riktning. Det innebär även samarbete med deltagande aktörer för att kvalitetssäkra projektet. Vidare återrapporterar projektledaren till styrgruppen vid fastställda möten. Under projektperioden kommer spridningsseminarium att genomföras med stöd av projektgruppen i syfte att inspirera projektets metodik och resultat till fler regioner. Projektledaren är aktiv och initiativtagande i implementerings – och finansieringsfrågor. Resor inom Skåne förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du ska ha erfarenhet av projektledning, myndighetsutövning, samt kännedom om universitet och högskola. Du är intresserad av och har erfarenhet av studentstödjande verksamheter på högskola och har visat intresse för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Meriterande är arbete med målgruppen nyanlända. Projektet kräver en drivande och lyhörd projektledare. Som projektledare är du strukturerad och ser snabbt helheten i projekt, vilket innebär att du är duktig på att organisera och prioritera. Flera myndigheter är del av samarbetet vilket kräver en god förmåga att snabbt kunna skapa kontakter och förtroende. Du leder projektgruppen genom att ställa tydliga krav på ett inkluderande och pedagogiskt sätt.

Projektets resultat är av stort värde för många aktörer vilket innebär att du skall ha erfarenhet av rapportskrivning samt förmåga att hålla i små och stora presentationer. Vi ser därför att du är duktig på att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Erfarenhet av att projektledning eller motsvarande ledarskapserfarenheter inklusive budgetansvar är meriterande.

Upplysningar
Enhetschef, Stöd och service: Katarina Fjellström, katarina.fjellstrom@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-12-18.

Övrigt
Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid under 12 månader. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
Saco-S: saco-s@mau.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

 

 

Välkommen med din ansökan!