Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

Institution
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematikVid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik arbetar ca trettio lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med ett brett kontaktnät och flera samarbeten.
Institutionen erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt matematik och naturvetenskap: en förutbildning Naturvetenskapligt/tekniskt basår samt tre högskoleingenjörsutbildningar: Byggingenjör (tre olika inriktningar), Maskin- och materialteknik samt Produktutveckling och design. En masterutbildning i Computational Materials Science startar hösten 2019.
Vid institutionen finns forskningsgrupper inom materialvetenskap, tillämpad fysik, tillämpad matematik samt byggvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer. 

Läs mer: http://mah.se/mtm

Innehåll och arbetsuppgifter
Undervisning inom matematik och fysik inom högskoleingenjörsprogrammen byggingenjör, maskin- och materialvetenskap, produktutveckling och design samt förutbildningen tekniskt basår. Ingående delar är övningar, laborationer, föreläsningar och examination; andra moment kan ingå. Aktuella kurser är grundläggande matematisk analys, linjär algebra, fysik på förutbildning, termodynamik och kemi. Utbildning i fysik för högskoleingenjörsutbildningar kan också vara aktuellt.
Beroende på den sökandes kvalifikationer kan det även vara aktuellt med undervisning inom närliggande områden.

En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, arbetar med utbildningsplanering, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på olika sätt aktivt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå eller civilingenjörsexamen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet
 3. Uppfyller de övriga behörighetskrav som anges för den aktuella anställningen

Specifikt för denna anställning krävs:

 • ämne för examen inom naturvetenskap eller teknik innehållande matematik eller fysik.
 • förmåga att undervisa på svenska

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av undervisning på universitet, högskola eller gymnasium.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prefekt Mats Persson 040-6657882, mats.persson@mau.se
Docent Henrik Hartman 040-6657185, henrik.hartman@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-15.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) 

Övrigt
Anställningen gäller vikariat som universitetsadjunkt på heltid under tiden 2018-09-01 – 2019-08-31, med möjlighet till anställning ytterligare ett år. Ange i ansökan eventuellt önskemål om deltidsanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2018-09-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
OFR/ST: Anita Marttila, anita.marttila@mau.se
SACO: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se

Välkommen med din ansökan!