Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avdelningstjänstgöring om 20 % kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.
Avhandlingsarbetet handlar om aktivitet i mikrobiella biofilmer och mekanismer för bakteriers adhesion.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

1.     avlagt en examen på avancerad nivå inom odontologi, medicin alternativt naturvetenskap.
2.     fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (HF 7 kap 39 §)

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).
Laboratorievana och erfarenhet av arbete med orala mikroorganismer, flödesceller och proteomik är meriterande.

Upplysningar
Professor/övertandläkare Gunnel Svensäter gunnel.svensater@mau.se,  040-6658495
HR-specialist Niklas Tholin niklas.tholin@mau.se,  070-0831431
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-03-23.

Ansökan ska innehålla:
-       Ett personligt brev samt curriculum vitae
-       Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
-       Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)
-       Referenspersoner

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mah.se, 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, 046-222 93 66       
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!