Prefekt för institutionen Kultur, språk, medier (KSM)

Malmö

Ref REK 2020/294

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 8 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål. Förutom ytterligare utbildningar till idrottsvetare, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning, samt idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institutionen

Institutionen Kultur Språk och Medier (KSM) har ca 60 medarbetare och bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Forskarutbildning sker inom forskningsämnet Språk och litteraturdidaktik (SLDI).

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra grundutbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt nyblivna universitets fortsatta utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Samtidigt har prefekt ansvar för att respektera och utveckla institutionens olika miljöer i deras arbete med språk, kommunikation och estetiska kunskapsformer.

Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse. I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar.

En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område. Tidigare erfarenhet av formellt ledarskap är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning. Vidare krävs god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt har förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande.

Särskilt meriterande för denna anställning är tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar, gärna inom universitet/högskola. Erfarenheter av och kunskaper om det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot institutionens undervisningsområden är också särskilt meriterande.

Meriterande för den här anställningen är erfarenhet av skolans professionsutbildningar, undervisning i för-, grund- eller gymnasieskola samt dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och/eller utbildningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället. Meriterande är också behärskning av ytterligare språk utöver svenska och engelska.

Vi förutsätter att du har intresse för och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prodekan Tobias Olsson, tobias.olsson@mau.se alt 070-774 72 29
HR-specialist Jan Lind, jan.lind@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-02-08.

Ansökan skall innehålla:

  • Styrkt meritförteckning
  • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen.
  • Referenser

De pedagogiska och vetenskapliga meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/294, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/294.

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde är 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-02-08 genom att klicka på knappen nedan.