Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Malmö

Ref REK2020/255

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle Fakulteten för hälsa och samhälle .

Institution
Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, jämlik hälsofrämjande, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning. institutionen finns också forskarutbildning..

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar planering, undervisning och examination av kurser inom huvudområdet omvårdnad, vilket också inkluderar verksamhetsförlagd utbildning. Som universitetsadjunkt och klinisk adjunkt inom omvårdnad kommer du huvudsakligen att arbeta med utbildningsplanering, undervisning samt examinationer av kurser inom sjuksköterskeprogrammet, som ges på grundnivå. Specifika uppdrag, såsom undervisning, kan även förekomma på avancerad nivå. Arbetet omfattar också program-, ämnes- samt pedagogisk utveckling. I arbetsuppgifterna ingår handledning samt att initiera, medverka eller självständigt driva utvecklingsprojekt inom huvudområdet omvårdnad eller inom forskarämnet vårdvetenskap.

Behörighet 

Behörig att anställas som klinisk universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård är den som har:

 • Legitimation som sjuksköterska
 • Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå.
 • visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • klinisk och pedagogisk erfarenhet inom verksamhetsområdet psykiatrisk vård

Meriterande:

 • Legitimation som sjuksköterska
 • Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård
 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå.
 • visat pedagogisk skicklighet

 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vid denna anställning kommer även hänsyn tas till ämnes- och akademisk kompetens inom det psykiatriska området. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Carin Alm-Roijer 0707 333509 eller carin.alm-roijer@mau.se. Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger 040-665 7840 eller jill.moberger@mau.se.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-12-10. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2020/255 , i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2020/255.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för examen på avancerad nivå
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Desirée Anvir tel: 040-665 7008
OFR/Lärarförbundet, Peter Persson tel:040-665 82 76
OFR/S (ST), Naser Eftekharian, tel: 040-6657649 

Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2020-12-10 genom att klicka på knappen nedan.