Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnesområdet endodonti
Endodonti omfattar pulpa-dentinkomplexets funktion och sjukdomar i eller utgående från tandens pulpa. Inom endododonti bedrivs studier och utveckling av kunskap om hur man kan förebygga, diagnostisera, behandla och prognosbedöma dessa sjukdomar. Här bedrivs bl a forskarstudier, mastersutbildning, kompetensutveckling och specialistutbildning. Klinisk verksamhet sker vid specialistklinik med behandling av patienter med remiss.

Innehåll och arbetsuppgifter
Utbildningsanställningen löper heltid under 3 år och utbildningsplanen följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. Läs mer om dessa på Socialstyrelsens webbplats.
HSLF-FS 2017:77 Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (nytt fönster)Anställningen är tidsbegränsad enligt Anställningsförordningen 9 §. Den teoretiska och kliniska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet

Kvalifikationer
Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.
Vid tillsättning kommer meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella ST-tjänster att tillämpas. Vi söker dig som är intresserad av en specialistutbildning i endodonti. 
Särskilt meriterande för denna anställning är en gedigen forskningserfarenhet samt ett tydligt intresse för pedagogik och ett intresse för att i framtiden kunna arbeta som lärare vid odontologisk fakultet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Sektionschef Annika Björkner, annika.bjorkner@mau.se, tel. 040 - 665 85 32 
Studierektor för ST utbildningen Henrik Berlin, henrik.berlin@mau.se, tel. 040-665 84 88
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-09-30
Ansökan ska innehålla ifylld meritförteckning som du hittar här

Övrigt
Anställningens omfattning är 100 %. Lönesättning sker enligt lönestege för ST-tandläkare reglerat i lokalt avtal.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2021-01-11

Fackliga företrädare
SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!