Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation

Institution
Anställningen är placerad vid institutionen för Samhälle, Kultur och Identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7–9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vid institutionen finns vidare ett nytt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Förutom nämnda utbildningar finns också en treårig studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även utbildningar inom bl.a. montessoripedagogik. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår nätbaserad undervisning i montessoripedagogik och montessorididaktik i institutionens kurser och i uppdragsutbildning. Samverkansuppdrag avseende kontakt med det övriga samhället, t. ex. skola kan förekomma. I anställningen ingår att bidra till forskningsanknytning av utbildningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå i för anställningen relevant ämne alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. lärarexamen
 2. montessoriutbildning om minst 60 hp

Meriterande för tjänsten är:

 • dokumenterad god förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • erfarenheter av nätbaserad undervisning i högre utbildning
 • dokumenterad god samarbetsförmåga och dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snar som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forsknings- såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla verksamheten vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Upplysningar
Prefekt Mats Greiff, 040 – 665 80 26. mats.greiff@mau.se
Biträdande prefekt och ämnesansvarig Bodil Cronquist, 040-665 82 54, bodil.cronquist@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast den 2020-07-12.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning). Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/171, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö Universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/171

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till den 31/1 2021 och omfattar 60 %. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-08-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen avslutas 2021-01-31.

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!