Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vid institutionen finns även ett av Malmö universitets fyra forskningsprogram: Data Society, inom vilket forskning kring datafiering och digitalisering utförs.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se: http://mau.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
Ditt arbete fokuserar på vidareutveckling av en operativsystemsoberoende applikation för mobiltelefon och sker inom ramarna för ett pågående forskningsprojekt. Detta forskningsprojekt är ett samarbete mellan två av Malmö Universitets större forskningscentrum – Internet of Things and People (IoTaP) och Biofilms Research Center for Biointerfaces – samt den etablerade forskningsplattformen på Lindängen i relation till användarperspektiv och sociala aspekter på sensorer och mobil teknik. Du förväntas vara bekväm med iterativ utveckling samt demonstrera ditt arbete löpande.

Arbetet består av fem uppgifter för att vidareutveckla en existerande mobiltelefonapplikation och plattform för mHealth:

 • Trådlös integration via tex BLE eller NFC av en sensor för att mäta antikroppar mot virus såsom COVID-19 som andra delar av projektet utvecklar.
 • Utveckling av självrapporteringsfunktion för användare.
 • Integration av en trådlös pulsoximeter.
 • Integration mot Apple HealthKit och GoogleFit för att medge att data från dessa skickas till den existerande mHealth-plattformen.
 • Integration av en bärbar enhet såsom en smart klocka eller armband som medger att data från dessa går direkt till mHealth-plattformen (utan att skickas till någon tredje part).

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

God kunskap i JavaScript, erfarenhet från utveckling av bärbara enheter (smarta klockor eller armband) och externa sensorer, erfarenhet från Bluetooth-protokoll, samt erfarenhet med utveckling för mobiltelefoner.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet från Apache Cordova eller motsvarande ramverk för utveckling mot mobiltelefoner
 • Kandidatexamen eller högre inom datavetenskap eller motsvarande
 • Flytande svenska i tal och skrift

Upplysningar
Bo Peterson (prefekt), Universitetslektor, 040-665 76 19, bo.peterson@mau.se 
Carl Magnus Olsson (projektledare), Universitetslektor, 072-552 08 27, carl.magnus.olsson@mau.se 
Dario Salvi (utvecklingsansvarig), Biträdande universitetslektor, 072-375 60 74, dario.salvi@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 16 juli 2020.  

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Kopior av relevanta intyg och betyg
 • Personligt brev på max 2 sidor, där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta tjänsten som gör dig till den mest lämpliga kandidaten
 • Kontaktuppgifter till max tre referenser

Övrigt
Anställningen är en allmänvisstidsanställning med omfattningen 100% och är tidsbegränsad till 4 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-08-15

Fackliga företrädare
Saco-S: Mats Syde, mats.syde@mau.se 
OFR/ST: Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

Välkommen med din ansökan!