Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Institutionen idrottsvetenskap är en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. Institutionen ger idrottsrelaterade utbildningar på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Vidare har institutionen en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du arbeta inom två olika forskningsprojekt:

Röster från en stängd idrottsvärld som handlar om idrottsutövares, idrottledares och  supportrarnas erfarenheter under corona-pandemin. Viktiga frågor för projektet är hur olika gruppers tillvaro påverkats av Corona, om deras idrottande och fysisk aktivitet har ökat eller minskat, hur grupper, föreningar och andra idrottsorganisationer  anpassat sig till den nya situationen och om man lärt sig något nytt som kommer att påverka ens fortsatta idrottsutövning.

Mistra sport and outdoors: Vägen tillbaka efter Corona som handlar om vilka erfarenheter kopplade till miljöfrågor som idrotts- och friluftsutövare kan ta med sig från Coronakrisen. Grundläggande frågor är om idrotts- och friluftsliv kan förändras i en mer hållbar riktning efter krisen eller om miljöfrågorna istället kommer att skjutas på framtiden när samhällets restriktioner till följd av krisen lättar och idrott och friluftsliv kan utövas utan tanke på smittorisk?

Som forskningsassistent i projekten kommer du att arbeta med intervjuer, transkribering av dessa, datahantering för att analysera enkätsvar och sammanställande av rapporter. 

Behörighet
Minst kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Specifikt för denna anställning krävs:

  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
  • God erfarenhet att arbeta med kvalitativa intervjuer.

Meriterande för denna anställning är:

  • Tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter som forskningsassistent

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är erfarenheter och kunskap i relation till de moment som ingår i arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Prefekt Torun Mattsson, torun.mattsson@mau.se
Professor Susanna Hedenborg, susanna.hedenborg@mau.se
HR-specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-07-15

Ansökan skall innehålla:

  • Personligt brev inklusive motivering till intresse för anställning som forskningsassistent, (max 2 sida)
  • Meritförteckning

Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Övrigt
Anställningen är på heltid alternativt deltid och tidsbegränsad under ht 2020 enligt Högskoleförordningen 5 kap 9 §. Tillträde sker enligt överenskommelse. Malmö universitetet tillämpar individuell lönesättning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde sker under juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!