Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 900 medarbetare och 25 000 studenter. Universitet är organiserad i fem fakulteter: Lärande och samhälle, Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle.

I Malmö universitet finns fem flervetenskapliga forskningscentrum som samlar forskare från olika institutioner. Forskningen bedrivs i samarbete med andra universitet och samhällsaktörer.

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Postdoktortjänsten är anknuten till forskningsprogrammet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom Human service organisationer (HSOs) – Utveckling av proaktiva arbetsformer och metoder inom forskning, praktik och intervention (OSSC) vid CTA. Programmet finansieras av Forte och har som sitt mål att utveckla arbetsformer och metoder som kan bidra till att möta framtidens arbetsmiljörelaterade problem såsom stress, kränkande beteende, kompetensförsörjning och rekrytering inom HSOs (t.ex. skola, vård och omsorg). 

Institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL)
Anställningen kommer att vara placerad på SOL vid Fakulteten för Lärande och samhälle. På SOL ges utbildningar bland annat inom specialpedagogik, utbildningsledarskap och skolutveckling. Forskning på institutionen ligger inom ramen för specialpedagogik och skolutveckling samt lärande och ledarskap. 

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor är 2 år och i arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning inom ramen for forskningsprogrammet OSSC. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva interventionsinriktad forskning eller metodutveckling i syfte att utveckla en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö i framtidens human service organisationer. Som postdoktor kommer du att vara involverad i alla delar av en forskningsprocess inklusive planering och design av projektet, insamling och bearbetning av empirisk data, resultatredovisning på konferenser samt författande av artiklar till högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Undervisning eller andra arbetsuppgifter kan ingå, dock högst 20% av arbetstiden.

Utöver forskning förväntas innehavaren av anställningen att delta i aktiviteter såsom personalmöten, seminarier och konferenser vid CTA och SOL.

Behörighet
Behörighet att anställas som postdoc är den som har: 

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ett relevant ämne för anställningen
 2. avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningserfarenhet inom relevant forskningsområde
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i flervetenskaplig miljö
 • Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift

Upplysningar
Programledare, Tuija Muhonen, tuija.muhonen@mau.se
Föreståndare för CTA, Sandra Jönsson, sandra.jonsson@mau.se
Prefekt, Ola Fransson, ola.fransson@mau.se

För allmänna anställnings- och rekryteringsfrågor kontakta HR specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2020-08-09.

Ansökan skall innehålla: 

 1. Personligt brev med motivering
 2. Undertecknad CV/meritförteckning, inkl. kontaktinformation för två referenspersoner
 3. Förteckning över vetenskapliga arbeten
 4. En preliminär forskningsplan relaterad till forskningsområdet social och organisatorisk arbetsmiljö i Human service organisationer, såsom skola, vård och omsorg (max 2 sidor)
 5. De vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem)
 6. Vidimerade betygskopior

Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)

Övrig information
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två (2) år. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!