Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle
Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för urbana studier
År 2008 etablerades institutionen för urbana studier som idag har ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen har forskarutbildning och masterutbildning inom ämnet urbana studier och grundutbildningar inom planering/byggd miljö, fastighetsvetenskap, transport management, miljövetenskap och organisationsstudier. Till institutionen finns tre institut kopplade Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) och The Institute for Urban Research (IUR). Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Läs mer om institutionen här.

Vår forskning berör ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling och kan klustras i följande områden: Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; and Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies.

Om The Institute for Urban Research (IUR)
The Institute for Urban Research är en nyetablerad (2018) universitetsövergripande forskningsmiljö som samlar urbanforskning vid Malmö universitet. IUR är det första institutet för urbanforskning i Öresound-regionen, vilket är en region med en av de högsta urbana tillväxtnivåerna i Europa.

IUR strävar efter att konsolidera urbanforskning vid Malmö universitet och verka för att göra Malmö universitet till en av de mest framstående miljöerna för urbanforskning i Sverige, Skandinavien och Europa. IUR syftar till att utforma en kollektiv identitet för urbanforskning vid Malmö universitet och skapa ett forskningsorgan som ger kvalitet till lärosätets forskningsverksamhet. Institutet strävar efter att skapa en forskningsinfrastruktur som tydligt uppfyller forskningsprioriteringarna för både den svenska regeringen och Europeiska unionen. IUR är öppen för all urban forskning men har ett specifikt fokus på stadsförnyelse och bostäder, smarta städer, mobilitet, urban ekologi, urban ekonomi, migration och social hållbarhet. Se vår hemsida: https://www.iuresearch.se/.

Innehåll och arbetsuppgifter
Postdoc-tjänsten utgör en del av det FORMAS finanseriade projektet Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv med projektledare Carina Listerborn. Projektet bidrar med ny kunskap om, 1. Feministisk urbanteori och smarta städer, 2. Samhällsvetenskapliga perspektiv på smart stadsutveckling, och 3. Smarta städer och historiska perspektiv på bostadsutveckling. Post-doc-tjänsten ska utföras inom det sistnämnda temat.

Smarta städer presenteras som en framtidsorienterad planeringsstrategi som radikalt bryter med det förflutna. Inom postdoc projektet ska man undersöka till vilken grad smarta städer bygger på befintliga (modernistiska) planeringsvisioner omarbetade utifrån en teknologisk vinkel. Det innebär att kritiskt granska de planeringsparadigm som smart bostads- och stadsutveckling representerar med fokus på föreställningar om hushåll, arbetsliv och sociala relationer i Köpenhamn och Stockholm. Arbetet innebär bland annat fördjupningar i historiska dokument, arkitektoniska visioner, filmer och dokumentärer.

Du förväntas arbeta självständigt med arkivmaterial och dokumentationer utifrån ett intersektionellt analytiskt perspektiv. Vetenskaplig och populärvetenskaplig forskningskommunikation ingår i uppgiften, samt att aktivt delta i forskningsmiljön vid the Institute for Urban Research samt vissa administrativa uppgifter inom institutet såsom forskningskommunikation, organisering av seminarier m.m.

Behörighet
En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna tjänst ska doktorsexamen vara inom urbana studier eller relaterat ämne som planering, arkitektur, arkitekturhistoria, urbanhistoria, geografi, statsvetenskap, etnologi eller sociologi. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • God läs och hörförståelse i danska
 • Grundläggande kunskap i planerings- och arkitekturhistoria
 • Förmåga att organisera och genomföra forsknings självständigt
 • God förmåga att kommunicera forskning både vetenskapligt och populärvetenskapligt

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av arkivarbete är meriterande

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar
Om Malmö universitet: Guy Baeten, Föreståndare för the Institute for Urban Research, guy.baeten@mau.se
Om Malmö universitet: Kerstin Sandell, Prefekt vid Institutionen för urban studier, Kerstin.sandell@mau.se.
Om projektet: Carina Listerborn, Projektledare för forskningsprojektet carina.listerborn@mau.se
För generell information om anställningen och administrativa frågor kontakta Rebecca Nordh, HR avdelningen rebecca.nordh@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-08-15.

Ansökan skall innehålla:

 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://mah.app.box.com/s/onr6f1sfm5x296z4au4czvq3rfv5lyze Se även Malmö universitets anställningsordning https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/146, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/146.

Övrigt
Tjänsten är 100% och omfattar totalt 20 månader, från 2020-10-01 – 2022-05-31.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Startdatum 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!