Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 360 helårsstudenter och ca 40 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå. Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, men en breddning mot idrottsmedicinska och naturvetenskapliga perspektiv pågår. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som postdoc kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften formas i dialog med en forskningsgrupp, som består huvudsakligen av historiker, samt samverkanspartners inom forskningsporgrammet Mistra Sport & Outdoors (www.mistrasportandoutdoors.se).  Mistra Sport & Outdoors är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra. Programvärd är Mittuniversitetet och Malmö universitet är en av programmets partner. Programmet har en budget på totalt 70 MSEK över fyra år (med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år) och samfinansieras med ett stort antal partners inom idrott och friluftsliv i Sverige. 

Behörighet
Behörighet att anställas som postdoc är den som har: 

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom idrottsvetenskap, historia eller motsvarande med relevans för anställningen
 2. avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet utöver doktorsavavhandlingen
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

 Specifikt för denna anställning krävs: 

 • Dokumenterad god samarbetsförmåga
 • Att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

Upplysningar
Prefekt Torun Mattsson, torun.mattsson@mau.se, 0709655307
Forskningsledare professor Susanna Hedenborg, susanna.hedenborg@mau.se, 0709655495

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2020-06-20.

Ansökan skall innehålla: 

 1. Undertecknad CV/meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen Förteckning över vetenskapliga arbeten
 4. De vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem)
 5. Referenser

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/124, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK 2020/124.

Övrigt
Denna anställning som postdoc på heltid är tidsbegränsad under 2 år.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-11-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!