Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution
Anställningen är placerad vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vid institutionen finns vidare ett nytt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Förutom nämnda utbildningar finns också en treårig studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även fristående kurser inom bl a montessoripedagogik. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom ämneslärarprogrammen i religionsvetenskap. Den omfattar i första hand verksamhetsförlagd utbildning och handledning av självständiga arbeten. I anställningen ingår att bidra till utveckling av den didaktiska forskningsmiljön samt forskningsanknytning av utbildningen i religionsvetenskap. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor vid Malmö universitet är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen i för anställningen relevant ämne
 2. dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. dokumenterat god samarbetsförmåga

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. Erfarenhet av att vara VFU-lärare för lärarstudenter
 2. Erfarenhet av handledning av examensarbeten på avancerad nivå

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snar som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Upplysningar
Prefekt Mats Greiff, 040 – 665 80 26. Mats.greiff@mau.se
Ämnesansvarig Martin Lund, 040 – 665 70 00, martin.p.lund@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö Universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast den 2020-06-09.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/123, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/123.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 25 %. Malmö Universitet tillämpar individuell lönesättning. Malmö Universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen avslutas 2021-01-31

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!