Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vid institutionen finns även ett av Malmö universitets fyra forskningsprogram: Data Society, inom vilket forskning kring datafiering och digitalisering utförs.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mau.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser för undervisning inom våra kandidatprogram i medieteknik. Uppgifter inom ramen för denna anställning är i första hand kopplade till undervisning och handledning i kandidatprogrammet Produktionsledare: media.  Undervisning sker i kursen Originalproduktion (https://edu.mah.se/Me165A )

Exempel på undervisningsmoment som kan förekomma är laborationer, handledning och workshops.

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är enligt Högskoleförordningen 5 kap 10 §, den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.

Specifikt för denna anställning krävs:

  • Förmåga att undervisa på svenska.
  • Kunskaper inom Adobe Creative Cloud-applikationer: InDesign, Illustrator och Photoshop, kunskap om optimering för olika kanaler såsom webb och trycks

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är erfarenheter och kunskap i relation till de moment som ingår i kurserna. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Prefekt Bo Peterson, bo.peterson@mau.se
Enhetschef Maria Engberg, maria.engberg@mau.se
HR-specialist Sara Eriksson, sara.eriksson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är Malmö universitet tillhanda senast 2020-06-08.

Ansökan skall innehålla:
Personligt brev
CV - meritförteckning

Kopior på betyg och intyg samt utdrag ut LADOK tar du med vid en eventuell intervju.

Övrigt
Anställningen avser deltid, 5-40% och är tidsbegränsad från 2020-08-30 till och med 2021-01-17 eller enligt överenskommelse, dock längst 1 år enligt Högskoleförordningen 5 kap 12 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 2020-08-30 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
ST/OFR: Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se
Saco-S: Mats Syde, mats.syde@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!