Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Universitetskansliet
Anställningen som jurist är placerad inom Universitetskansliet. Universitetskansliet ansvarar för stöd till utbildning, forskarutbildning, forskning, innovation och samverkan. Universitetskansliet består av runt 40 personer.

Innehåll och arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • att upprätta, granska och förhandla avtal av olika slag,
 • att ge råd och stöd i affärsjuridiska frågor med fokus på avtalsrätt, upphandlingsrätt och immaterialrätt,
 • att ge råd och stöd kring övrig på myndigheten förekommande juridik såsom offentlighets- och sekretessfrågor, allmän förvaltningsrätt samt universitets- och högskolespecifik juridik.
 • att inom ovan nämnda områden delta i utvecklingsarbete, hålla interna utbildningar, ta fram styrdokument, beslutsunderlag och informationsmaterial
 • att som föredragande i Disciplinnämnden vid Malmö universitet bereda, föredra för nämnden och upprätta och expediera beslut i ärende om disciplinförseelse
 • bistå med rådgivning i, och företräda, universitetet när universitetets upphandlingar överprövas.

Med detta avses juridiskt stöd och råd till myndigheten (det vill säga till ledning, forskare, lärare och medarbetare), Malmö universitets externa samverkan eller andra relationer med externa parter, inkluderande framförallt avtalsrätt, immaterialrätt och associationsrätt. Anställningen innebär juridisk rådgivning avseende exempelvis uppdragsavtal, samarbetsavtal, nyttjanderättsavtal, sekretessavtal och hantering av immateriella rättigheter, där myndigheten är part. Anställningen innebär också att ge stöd och råd i frågor som uppkommer i samband med universitets interna regelverk såsom t.ex. bisysslor och jäv. Dessutom ingår att utbilda och informera om interna regelverk och juridiska stöddokument samt ge stöd i upprättandet av dessa. Malmö universitet har etablerade och nära samarbeten med andra samhällsaktörer i frågor om innovation och nyttiggörande. I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till att stärka Malmö universitets interna innovationsstöd.

Kvalifikationer

 • juristexamen eller jur kand examen
 • fullgjord tingstjänstgöring eller motsvarande dokumenterad processerfarenhet
 • minst 3 års aktuell erfarenhet av affärsjuridiskt arbete från advokatbyrå, bolag eller motsvarande verksamhet,
 • flera års erfarenhets av förvaltningsjuridiskt arbete vid myndighet, företrädesvis statlig myndighet varav erfarenhet av juridiskt arbete inom universitet eller högskola är ett krav
 • erfarenhet av att självständigt förhandla, granska och upprätta avtal på svenska och engelska,
 • erfarenhet att självständigt företräda upphandlande myndighet i överprövningar
 • dokumenterad eller på annat sätt styrkt god kompetens inom aktuella juridiska områden,
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av arbete med avtalsrätt och immaterialrätt i forskningsmiljö,
 • erfarenhet av internationellt arbete inom området
 • erfarenhet av att genomföra utbildningar inom kunskapsområdet

Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående, relationsbyggande och initiativtagande, med gott omdöme, mycket god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du är också strukturerad, analytisk och resultatorienterad.

Upplysningar
Avdelningschef Kristina Josefson kristina.josefson@mau.se
Förvaltningsjurist Hans Jonsson hans.jonsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Din ansökan ska bestå av personligt brev och CV. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitet tillhanda senast sista ansökningsdagen 2020-04-08.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Malmö universitet kan komma at tillämpa provanställning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: saco-s@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se   
OFR: naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!