Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnet oral protetik
Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten oral protetik. Här arbetar ett team av specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi bedriver både klinisk och experimentell forskning inom beslutsfattande, biomaterial och processtekniker, rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet

Innehåll och arbetsuppgifter
- undervisning och klinisk handledning inom området oral protetik
- egen klinisk verksamhet
- delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
- administrativa uppgifter samt enklare lednings/ansvarsuppdrag inom undervisning

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.
En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

 • För denna anställning krävs specifikt:
  svensk specialistexamen inom oral protetik
 • visad aktuell klinisk skicklighet
 • goda kunskaper i såväl svenska och engelska i såväl tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning:
Erfarenhet av utmaningsbaserad undervisning (särskilt Case-metodik och Problembaserat lärande), forskning samt klinisk verksamhet inom Odontologisk fakultet är särskilt meriterande för anställningen.
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Du är engagerad och ansvarstagande som person och har god kommunikations- och samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet oral protetik
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:
- Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
- Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
- Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar
Sektionschef Christel Larsson, tel 040-665 85 47, christel.larsson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-03-30.

Ansökan skall innehålla:

 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas, märkt med referensnummer REK 2020/64,  Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/64.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat t o m 2021-12-31 med omfattning 30%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se 
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se,  tel. 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!