Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Malmö universitetsbibliotek har cirka 45 medarbetare och är organiserat i två avdelningar, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö och Medier och vetenskaplig publicering. Avdelningarna innehåller olika verksamhetsområden representerade genom olika grupperingar. Varje medarbetare hör till en avdelning men kan också ingå i grupper i den andra avdelningen. Det är en arbetsplats som präglas av lärande, utveckling, kreativitet och delaktighet där kunskaper och erfarenheter sprids och utvecklas mellan medarbetare.

Innehåll och arbetsuppgifter
Malmö universitets forskning och forskarutbildning ökar och en central och framtidsinriktad uppgift för biblioteket är att fördjupa vårt stöd till och samarbete med lärosätets forskare och forskarstuderande. Vi söker därför en bibliotekarie med inriktning forskningsstöd till Malmö universitetsbibliotek, som ska bidra till det forskningsnära stödet på tvärs inom bibliotekets olika verksamheter. Forskningsstöd som är aktuellt att utveckla vidare kan exempelvis vara inom området informationssökning, t ex systematiska litteraturöversikter, eller publiceringsstöd.

Arbetsuppgifterna i utlyst anställning är även inriktade på undervisning i informationssökning och annat pedagogiskt stöd för studenter, doktorander och forskare, exempelvis individuell handledning i informationssökning. I anställningen ingår också att möta bibliotekets användare i informationsdisken och via chatt. Arbetsuppgifter inom andra delar av bibliotekets verksamheter kan komma att ingå. Du kommer att ingå i relevanta grupperingar utifrån dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap och har erfarenhet av att arbeta på universitets- eller högskolebibliotek. Du har dessutom tidigare arbetat med forskningsstöd. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande för den här anställningen är om du har arbetat inom något eller flera specialområden för bibliotekets stöd till forskare, t ex informationssökning, systematiska litteraturöversikter eller publiceringsstöd.

För kontakterna med lärare, studenter, forskare och kollegor på biblioteket krävs att du trivs med att arbeta i grupp samt att du är flexibel och självgående. Vidare har du god förmåga att kommunicera i både tal och skrift vid såväl individuella möten som med både stora och små grupper. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och du har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Upplysningar
Ewa Stenberg, avdelningschef Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö tel. 040-665 83 04
Sara Kjellberg, bibliotekschef tel. 040-665 75 84
Anna Tenggren, HR-specialist tel. 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2020-03-04.

I ansökan ska utöver CV och personligt brev finnas en beskrivning om max en A4 med ett förslag på ett möjligt utvecklingsprojekt för utveckling av forskningsnära stöd i biblioteket.

Övrigt
Anställningen är placerad vid avdelningen för Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö. Anställningen är ett vikariat omfattande 100% på heltid till och med 2021-09-30. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: martina.vall@mah.se  040-6657298
OFR: naser.eftekharian@mau.se 040-6657649

Välkommen med din ansökan!