Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnet oral protetik
Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten oral protetik. Här arbetar ett team av specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi bedriver både klinisk och experimentell forskning inom beslutsfattande, biomaterial och processtekniker, rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet

Innehåll, arbetsuppgifter och behörighet

Huvudsakliga uppgifter som universitetsadjunkt:
- undervisning och klinisk handledning inom området oral protetik
- medverkan i avdelningens forskningsaktivitet
- egen klinisk verksamhet
- delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
- administrativa uppgifter samt enklare lednings/ansvarsuppdrag inom undervisning

Behörighet för anställningen som universitetsadjunkt:

 • Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation
 • Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för anställningen krävs:

 • Dokumenterad och aktuell klinisk skicklighet
 • Dokumenterad pedagogisk förmåga
 • Dokumenterat intresse för forskning och utveckling
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga
 • Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av utmaningsbaserad undervisning (särskilt Case-metodik och Problembaserat lärande), forskning samt klinisk verksamhet inom Odontologisk fakultet, är särskilt meriterande för anställningen. Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmåga att specialisera sig i oral protetik.
Vi söker dig som vill göra en akademisk karriär inom Malmö universitet. Du är inriktad på specialistutbildning i oral protetik som genomförs enligt erbjuden anställning, med nedan beskrivning, som ST-tandläkare i oral protetik. Vi förutsätter att du ansöker och antas till utbildning på forskarnivå när sådan möjlighet ges.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska och vid denna adjunktsanställning även den kliniska skickligheten.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng inom ramen för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning inom ämnet.

Innehåll och uppgifter som ST-tandläkare – specialiseringsutbildning
Specialiseringsutbildningen motsvarar heltid under 3 år. Specialiseringstjänstgöringen sker med varvad teori och klinik under handledning.
Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (HSLF-FS 2017:77) avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.
Både den kliniska och teoretiska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten, oral protetik.

Behörighet för anställningen som ST-tandläkare
Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.

Bedömningsgrunder
Meritvärderingen av tandläkare vid tillsättning av specialisttjänst är utarbetad av nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). För bedömningskriterier se länk:
http://www.folktandvarden.se/om-folktandvarden/specialistutbildning-for-tandlakare/meritvardering-nationella-st-tjanster/.

Upplysningar
Docent/sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel 040-665 85 47.
Adjunkt/studierektor Henrik Berlin, henrik.berlin@mau.se, tel 040-665 84 88.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Övrigt
Du söker både tillsvidareanställningen som universitetsadjunkt 100 % och utbildningsanställningen som ST-tandläkare som är tidsbegränsad och kan variera i omfattning över tid. Under tiden som du är ST-tandläkare är du tjänstledig motsvarande omfattning från adjunktsanställningen. Individuell lönesättning tillämpas för adjunktsanställningen och lokalt löneavtal för anställning som ST-tandläkare. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-03-06.

 1. Styrkt CV
 2. Meritförteckning till utbildningsanställning för specialiseringstjänstgöring, se länk nedan
 3. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Referenser

Meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer rek 2020/38, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/38.
Meritförteckning till utbildningsanställningen som ST-tandläkare dokumenteras länk till blankett

Tillträde
2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se, tel 040-665 77 53
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se, tel 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!