Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. 

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggvetenskap, samt datavetenskap och medieteknik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv.

Institution
Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning av studenter inom institutionens kandidatprogram i medieteknik, inom följande kurser under höstterminen 2020 och vårterminen 2021:

Originalproduktion, ME165A: https://edu.mah.se/me165a 
Produktionsledning, media, ME109A: https://edu.mah.se/me109A 
Processledning av produktion, kvalitet och miljö, ME137A: https://edu.mah.se/me137a
Produktionsledning, ME142A, https://edu.mah.se/me142a
Digital marknadsföring, ME173A, https://edu.mah.se/me173a
Grafisk design, ME136A, https://edu.mah.se/me136a

Undervisning inom andra kurser kan förekomma.

Behörighet
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

För denna anställning krävs specifikt

 • Magisterexamen i medieteknik eller motsvarande
 • Erfarenhet av produktions- och/eller processledning
 • Svenska, i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av handledning eller undervisning
 • Arbetserfarenhet inom de områden som tjänsten gäller
 • Kunskap inom grafiska applikationer, som t.ex. Adobe Photoshop, Illustrator och InDesign
 • Erfarenhet som projektledare
 • Erfarenhet av handledning och undervisning i akademiskt skrivande

 

Upplysningar
Bo Peterson, prefekt, bo.peterson@mau.se 
Maria Engberg, enhetschef, maria.engberg@mau.se
Sara Eriksson, HR-specialist, sara.eriksson@mau.se  


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-03-02

Ansökan skall innehålla:

 1. CV
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)


De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2020/30, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2020/30.

Övrigt
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på 100% och avser tiden 2020-08-01—2021-06-30

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 2020-08-01.

Fackliga företrädare
SACO Mats Syde, mats.syde@mau.se OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se 

  

Välkommen med din ansökan!